Gencsen lejárt a türelmi idő

Gencsen lejárt a türelmi idő
Szatmár megye – A Gencsi Református Egyházközség Presbitériuma megerősítette azt a döntését, hogy Szomor Attila lelkész mihamarabb távozzon a gyülekezetből.

Váczy Kálmán egyházgondnok szerkesztőségünk kérésére elmondta, hogy az egyházközség presbitériumának múlt héten megtartott gyűlésén mind a 13 presbiter aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint arra kérik Szomor Attila református lelkipásztort – mivel nem tartanak igényt további szolgálatára -, hogy mihamarabb és véglegesen távozzon a Gencsi Református Egyházközség éléről és költözzön ki a parókiáról. Az egyházközség gondnoka arról is beszámolt, hogy augusztus 4-én ő maga vitte el a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalába az erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot, amelyet az egyházmegye titkárnője a 150/2010-es számmal be is iktatott. Váczy Kálmán elmondása szerint nem bízták a véletlenre, hogy az egyházmegyéhez eljuttatott beadványuk időben eljut-e a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalába, ezért augusztus 6-án a gondnok, egy presbiter és egy egyháztag kíséretében ugyanezt a jegyzőkönyvi kivonatot személyesen vitték fel Nagyváradra, ahol a püspökség titkárnője szintén iktatószámmal látta el.

Mihamarabb távozzon

Az egyházgondnok kifejtette, hogy a presbitérium és a gyülekezet most már csak azt várja, melyik lesz az a nap, amikor a lelkész véglegesen elköltözik a parókiáról. A presbitérium a legutóbbi gyűlésén megfogalmazta azt a szándékát is, miszerint a közeljövőben nem szeretne helyben lakó lelkipásztort látni Gencsen, egyelőre megelégszik egy beszolgáló lelkésszel is, hogy biztosított legyen az istentiszteletek és más egyházi szolgálatok folytonossága és zavartalansága. „Számunkra most az a legfontosabb, hogy Szomor Attila tiszteletes úr mihamarabbi, végleges eltávozása után helyreálljon a béke és a rend Gencsen és az emberek újra megtalálják azt a lelki nyugalmat, amelyre most a legnagyobb szükségük van” – fogalmazott Váczy Kálmán.

Címkék: , , ,