Gazdasági növekedés

Gazdasági növekedés
Szatmár megye – A megyei tanács által kidolgozott turisztikai útvonalaktól azt várják, hogy hosszú távon hozzájárulnak a megye gazdasági növekedéséhez.

A Szatmár Megyei Tanács a Regionális Operatív Program (POR) keretében több turisztikai témájú projektet is kidolgozott, mely által megyénk turisztikai szempontból vonzó települései, szokásai, ételei, italai megfelelő népszerűsítés által ismertté válnak. Oana Pârcălab, a Szatmár Megyei Tanács vidékfejlesztési igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a POR keretében a Szatmári turisztikai útvonalak elnevezésű projektre 987 700 lejt kapott a megyei tanács, melyből a megye turisztikai útvonalának népszerűsítését célzó reklámanyagok készülnek el a projekt zárásáig, 2011 júliusáig. A projekt révén elkészülő reklámanyagokkal a megye felkerül Románia és Európaturisztikai térképére, ezáltal a projekt menedzserei azt remélik, hogy legkevesebb három éven belül a megyénkbe érkező turisták 10 százaléka több éjszakát töltsön majd a megyében. A három turisztikai útvonal népszerűsítésének érdekében brossúrát, térképet, naptárat készítenek, ugyanakkor mindhárom útvonalról készül egy film, melyet a helyi és nemzeti televíziókon vetítenek majd, továbbá reklámfilmet is forgatnak, melyet a helyi, nemzeti és regionális (külföldi) televíziókon sugároznak majd. A projekt júliusban zárul, addig a Szatmári turisztikai útvonalon fellelhető településeken, illetve a megyeközpontban kihelyezésre kerül 60 útjelző és reklámtábla, ezáltal felhívva a turisták figyelmét a turisztikai útvonalakra. A projekt zárásáig elkészül egy honlap, melyen a reklámanyagokon található összes információ meg fog jelenni. A reklámanyagokat az érintett polgármesteri hivatalokban, az utazási ügynökségeken és különböző utazási kiállításokon (melyeken a megyei tanács jelen lesz) ingyenesen osztogatják.
Célkitűzések
Oana Pârcălab elmondta, hogy a projekt célkitűzései között szerepel, hogy legkevesebb három éven belül 15 százalékkal növekedjen a megyénkbe érkező turisták száma. A hosszú távú tervek között a megye gazdasági életének fellendülése, új munkahelyek teremtése szerepel, továbbá az agroturizmus és a wellnesz, fitnesz ágazat fejlesztése is célként szerepel.

Turisztikai útvonalak

A régi idők nyomdokában: Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, Kaplonyban, Aranyosmeggyesen, Sárközújlakon, Erdődön, Hadadon, Kisszokondon, Szilágykorondon, Sződemeteren, Ady Endrén, Mogyoróson, Piskoltligeten, Mezőpetriben, Kismajtényban, Bobaldon, Tasnádon, Szilágypéren, Szatmárhegyen, Apában, Avasfeslőfaluban, Bikszádontalálható emlékműveket, kastélyokat, várakat, kolostorokat, fatemplomokat mutat be. Szatmári szokások: hagyományok bemutatását tűzte ki célul Avasfeslőfalu, Lajosvölgy, Ráksa, Rózsapallag, Vámfalu, Mezőpetri, Oţeloia, Bogdánd, Kányaháza, Túrterebes, Avasújváros és Érendréd települések érintésével.
Az egészség forrása: Nagykároly, Tasnád, Krasznabéltek, Ákos, Krasznamihályfalva, Máriavölgy, Vámfalu (Büdössár) és Bikszád településeken fellelhető gyógy- és termálvizek bemutatása.