„Gazdag kultúránk örökre összeköt minket”

„Gazdag kultúránk örökre összeköt minket”
Nemrég Biró Rozália parlamenti képviselő, az RMDSZ Nőszervezet országos elnökének meghívására Rónaszékiné Keresztes Monika, a Fidesz budapesti alelnöke, nőszervezeti elnök járt Nagyváradon. Exkluzív interjút adott szerkesztőségünknek.


– Mit jelent Ön számára, hogy Biró Rozália rendszeresen meghívja az RMDSZ Nőszervezet nagyváradi rendezvényeire?

– Nagyon megtisztelő számomra Biró Rozália képviselő asszony meghívása, melyet immár második alkalommal, örömmel fogadtam el. Már csak azért is, mert mi nők sokkal érzékenyebben reagálunk a világ változásaira, családot, nemzetet érintő kérdésekre, és ezt érezzük akkor is, ha nem a határ ugyanazon oldalán élünk.

– Mit jut eszébe Nagyváradról?

– Remélem, előbb-utóbb az is bekövetkezik, hogy látni is fogom Nagyváradot, mármint magát a várost, mert eddig úgy sikerült idejönnöm, hogy mindig estére esett a látogatás egy-egy rendezvényre, úgyhogy most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy is néz ki nappal. Egyébként a történelem során Szent Lászlótól Tőkés Lászlóig, a költészetben Janus Pannoniustól Adyig sok, a magyarságot meghatározó fontos tényező jut eszembe Nagyváradról. A legfrissebb személyes élmény azonban az itt és a Partiumban máshol is megtapasztalt, szívből jövő és folyamatosan megharcolt magyarság tudat, és nem utolsó sorban a meghatóan kedves vendéglátás.

– Mi foglalkoztatja ez időtájt a leginkább a Fidesz nőtagozatát, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetséget?

– Ami most leginkább foglalkoztat bennünket az nem csak Magyarország, hanem egy egész kontinens ügye. A történet nem új keletű és bár bonyolult, de azért megfejthető összefüggések következménye. Európában, de az ENSZ – en keresztül az egész világon megindult egy földindulás szerű népvándorlás, melynek veszélyére legelőször épp a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor hívta fel Európa figyelmét.

A helyzet az, hogy miután az országok többsége a világban úgynevezett kibocsátó ország, vagyis túlnépesedéssel küzd, azt gondolja, hogy a népvándorlás jó, mert megoldja, vagy legalább enyhíti súlyos problémáit.

Mi magyarok a keresztény Európában viszont a mérleg másik nyelvén vagyunk és szentül meg vagyunk róla győződve, hogy a népvándorlás és a migráció rossz és veszélyes, a problémákat nem oldja meg, csak szétszórja és fokozza a világban és nem akarunk benne részt venni. Magyarország sohasem volt bevándorló ország és nem engedjük mások történelmi tévedéseinek, gazdasági koncepciójának káros következményeit magunkra terhelni. A keresztény gyökerű Európában, ahol sohasem volt kevert vallási kultúra, legfontosabb feladat erős nemzetek közösségével védeni mindazt, ami benne érték. Nekünk magyaroknak, bár területileg szétdaraboltak bennünket, de gyönyörű nyelvünk, gazdag kultúránk örökre összeköt minket. Ha fizikai létünkben, keresztény hitünkben megmaradunk, sőt fejlődünk és képesek vagyunk megvédeni mindazt, ami a miénk, akkor példát adunk a többi nemzetnek, társakra találunk bennük és Európa megmarad. A Fidesz-KDNP pártszövetség és azon belül a nők számára sincs most ennél fontosabb hivatás.

Mit tehetnek a nők

– Mit tehetnek ezért a nők?

– A magyar történelem folyamán a nőknek mindig meghatározó szerepük volt, de a történelem számtalan eseménye, az egri nők, Zrínyi Ilonától Slachta Margitig, de a férfiak tiszteletét méltán kivívó névtelen családanyák hősiessége a ma napig is bebizonyítja, hogy komoly társadalomformáló szerepe van a nőknek. Pontosan azért, mert ránk van bízva a jövő. Benne van a szívünkben, hordozzuk kislányként és fiatal nőként is a vágyát, a lehetőségét, asszonyként, anyaként pedig a valóságát a jövő nemzedéknek. „A világon azok a népek maradnak meg, amelyek legalábbis újrateremtik magukat. Ehhez a kormány családtámogatásokat ad, de a nők döntésén múlik a legtöbb” – mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn. Európában most ez a történelem. Szó szerint létkérdés, hiszen járványként terjed az önzés és mára az üres bölcsők kontinense vagyunk. Most okosan kell küzdeni a női jogokért, eszközként tekintve azokra, hogy betölthessük harmóniateremtő feladatunkat a világban.

– Mit lehet tenni annak érdekében, hogy örömmel vállalják az anyaságot a keresztény, magyar nők?

– Először is meg kellene kérdezni minél több nőt, aki számára megélt öröm az anyaság. Ha engem kérdeznek, elmondom, mekkora gyönyörűség a teremtés részének lenni, egy újabb és újabb kicsi élet titkát és csodáját kezemben tartani, táplálni és szeretni. Mivel végig csináltam, tudom és állítom, hogy ez a gyermekneveléssel járó összes és élethosszig tartó nehézségeivel együtt is igaz. Talán legelső helyen kellett volna említenem, hogy egy szerető társ és önzetlen párkapcsolat nélkülözhetetlen alapja mindennek. A Fidesz-KDNP kormány családpolitikai intézkedéseit is egy belső szándék indította el, valószínűleg amiatt, hogy Magyarország miniszterelnöke, és egyébként a Magyar Kormány nagy része több gyermeket vállal, nagycsaládos ember. Nyilván ez a törvényalkotás alapjait is meghatározza. Az, amit a kormány hozzá tud tenni, nem kevés. Egész politikánk alapja a stabil gazdaság, a teljes foglalkoztatottság elérése és nemzeti reprodukció. A most már a családi adókedvezmény rendszere, a CSOK a családi otthonteremtési támogatás, a női foglalkoztatás az anyasági támogatások bővülő választékai, ingyen tankönyv biztosítása, az gyermekétkeztetés mennyiségi és minőségi bővülése, a generációkat érintő Erzsébet-táborok, az iskolai hittanoktatás, a mindennapos testnevelés és az zenei köznevelés mind-mind szolgálja ezt a szándékot. A magyar lélekben, minden e témában folytatott kutatás szerint benne van a gyermek és családszeretet, Európában magasan elől járunk ebben. Tehát nem kell kierőltetni, csak segíteni világra jönni a kívánt magyar gyermekeket. Sőt az anyaországnak a magyar jövő szempontjából is nagycsaládban kell gondolkodnia és ezt Orbán Viktor kormánya következetesen meg is teszi, segítve a határon túl élő minélt több magyar gyermekek megszületéséti is.

Érint

– A határon túliakat hogyan érintik ezek az intézkedések?

– A jelenlegi magyar kormány elve és hivatása a határon túli magyarok minél nagyobb hatásfokkal való segítése. Szükségünk van egymásra, közös nyelvünkre, kultúránkra és ha szükséges, annak közös megvédésére is. Amit csak meg lehet valósítani a családtámogatás rendszeréből Erdélyben is, azt örömmel megteszi a kormány. Értendő ez alatt, a Köldökzsinór program, aminek az az elve, hogy segítse a magyar gyermekek megszületését a külhoni magyar családok esetében is egyszeri támogatással, a babakötvénnyel. 2018 a külhoni magyar családok éve is, ezért is fontos, hogy megvédjük az április 8-i országgyűlési választásokon azt az irányvonalat, amit a Magyar Kormány képvisel. Bármit, amit eddig elértünk, és amit szeretnénk folytatni, összedőlhet egy csapásra, ha nemzetünktől elveszik az önrendelkezést, ha Brüsszel alapvető emberi jogként definiálja a népvándorlást és felső korlát nélküli kényszer betelepítési kvóta alapján veszélybe sodorja az évezredes múltra visszatekintő jelenünket és a jövőt. Kérünk minden erdélyi magyar embert Bihar megyében is, hogy a kettős állampolgársághoz járó szavazati joggal élve minél nagyobb számban segítsék hazánk és Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz-KDNP óriási küzdelmét, hogy Magyarország valóban magyar ország lehessen!

Ciucur Losonczi Antonius