Gabonavásár és fél tucat borjú

Gabonavásár és fél tucat borjú
Udvarhely – Pesszimista jövőkép előtt a városi állatvásár, tegnap a helyszínen jórészt gabonát – a korábbinál jóval kevesebb mennyiségben –, illetve néhány borjút kínáltak a termelők és állattenyésztők.

Állatvásárt legközelebb a hó­nap utolsó péntekén, szeptember 28-án tartanak, ám az érintettek egyre kevesebb reményt fűznek a hó végi eseményhez.
„A begyűjtés ideje van, gyengébb a piac” – meséli la­punknak egy helyi állatte­nyésztő, aki a hathetes borjút kilencszázért, a másfél hetest pedig 150 lejért kínálja egy meglehetősen szűk érdeklődői körnek. Barabás Csaba, a ba­rompiac bérlője a korábbi sike­res vásárokat emlegeti: „há­rom-négy éve több mint egy tucat tíztonnás teherautó ér­ke­zett a román vidékekről, a vásárlók pedig azokra másztak fel egy-egy jó üzletért”.

Ezzel szemben ma az udvaron mintegy húsz standnál hozzávetőleg tíz tonna gabona gyűlt össze. Barabás szerint a piaci kereskedelem „uniós” korláto­zása tartja távol a tenyésztők többségét. A megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igaz­ga­tóságnál érdeklődve dr. Fe­renczy Ferenctől, az igazga­tóság vezetőjétől megtudtuk, hogy jelenleg nincs letiltva a barompiaci kereskedelem, csu­pán a sertéskereskedelemre vo­natkozóan vezettek be kor­lá­tozásokat. Az igazgató el­mondta: sertéspestis miatt fő­hatósági rendelet értelmében szabályozzák a sertések moz­gá­sát, így tilos azok piaci szállítása. A sertéstartást is tör­vény szabályozza: családi szük­ségletre 1–4 egyed tartható, 4–20 egyedszám esetén már kereskedelmi tenyésztésről be­szélhetünk, ezeket kizárólag helyi szinten, a településen belül lehet árusítani. Húsz egyednél nagyobb gazdaságok már professzionális farmoknak számítanak, ezek vágóhídon értékesíthetik az állatokat.

A szarvasmarhák, lovak, kecskék esetében szabad a kereske­de­lem, amennyiben a jószágok megfelelnek az érvényes állat­egészségügyi előírásoknak: fül­szám, regisztráció és forma­nyomtatvány szükséges, utóbbi csak akkor, ha a vásárló Ud­var­helyen kívüli településre szállítaná a jószágot. Az előző években jellemző volt a ba­rompiaci cserekereskedelem, tehát egy malacért bizonyos mennyiségű búzához, kukoricához juthattunk hozzá – mára ez is eltűnni látszik – véli az udvar bérlője

Ritkán merítettek a zsákokból
A szárazság, illetve a jégverések ellenére nagyjából a megszokott árral, ám jóval kevesebb vásárlóval dolgoztak tegnap a termelők. Győri János nyárádszeredai termelő szerint egy jó vásár alkalmával átlagosan ötven vékát adnak el a különböző gabonafélékből. Tegnap az árak a következőképpen alakultak: kukorica 1 lej/kg; búza 80 bani/kg; zab 90 bani/kg; árpa 90 bani/kg korpa 23 lej/25kg; kukoricadara 1 lej/kg; krumpli 1 lej/kg; kukorica takarmányliszt 90 bani/kg; napraforgómag 1,5 lej/kg.

(uh.ro)