Fűtési segély: több irat, szigorúbb feltételek

Fűtési segély: több irat, szigorúbb feltételek
Nagyvárad – Ennek a szezonnak a során is jár fűtési segély a kisjövedelműeknek, a kitöltendő formanyomtatványok hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között vehetők fel. A segélyek mértéke nem változott.

A formanyomtatványok a következő címekről vehetők fel: Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatala (ASCO), Teleki (Primăriei) u. 42. sz., tel. 0259.441677, illetve 0259.431333; Nufărul multifunkcionális központ, Nufărului u. 47. sz., D111 tömbház; Rogériusz 1 multifunkcionális központ, Sf. Apostol Andrei u. 58. sz., C30 tömbház; Rogériusz 2 multifunkcionális központ, Episcop Ioan Suciu u.1. sz., Őssi multifunkcionális központ, Cazaban u. 51. sz. Ahhoz, hogy novembertől járjon a fűtési segély, az érintetteknek november 20-ig kell leadniuk a kérvényt és az igazoló okiratokat.
Központi fűtés esetén a maximális egy főre eső nettó jövedelem, amíg még jár a fűtési segély, családok esetén 786 lej, egyedülálló személyek esetén pedig 1082 lej. Családok számára 155 lejig a kompenzálás 90%-os, 210 lejig 80%-os, 260 lejig 70%-os, 310 lejig 60%-os, 355 lejig 50%-os, 425 lejig 40%-os, 480 lejig 30%-os, 540 lejig 20%-os, 615 lejig 10%-os, 786 lejig pedig 5%-os.
Egyedülálló személyek 100%-os kompenzálást kapnak, amennyiben a nettó havi jövedelmük nem lépi túl a 155 lejt, a kompenzálás 90%-os 210 lejig, 80%-os 260 lejig, 70%-os 310 lejig, 60%-os 355 lejig, 50%-os 425 lejig, 40%-os 480 lejig, 30%-os 540 lejig, 20%-os 615 lejig, 15%-os 786 lejig és 10%-os 1082 lejig.
Gázzal, fával és szénnel, petróleumszármazékokkal, illetve árammal történő fűtés esetén a felső határ, amíg jár a segély, 615 lej és itt nincsenek megkülönböztetve a családok és az egyedülálló személyek. Gázfűtés esetén havi 262 lej jár 155 lejig (mind családoknak, mind egyedülálló személyeknek) 190 lej 210lejig, 150 lej 260 lejig, 120 lej 310 lejig, 90 lej 355 lejig, 45 lej 480 lejig, 35 lej 540 lejig, 20 lej 615 lejig. Petróleumszármazékokkal, fával vagy szénnel történő fűtés esetén a segély 54, 48, 44, 39, 34, 30, 26, 20 vagy 16 lej, árammal való fűtésnél pedig 240, 216, 192, 168, 144, 120, 96, 72 vagy 48 lej, az egy főre eső nettó jövedelem határértékei pedig ugyanazok, mint amelyeket a gázfűtésnél feltüntettünk.

Újdonságok

Sok minden változatlan, de van néhány újdonság is tavalyhoz képest a fűtési segélyek megítélésével kapcsolatban. Amint Claudia Govor, a Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalának munkatársa elmondta, az egyik újdonság, hogy az egyetemisták esetében, akik nem a szüleikkel laknak és nincs munkahelyük, a szülők jövedelmét is figyelembe veszik a segély kiszámításához. Ennek az alapja a Polgári Törvénykönyv 499. cikkelye, amely előírja, hogy 26 éves korukig az egyetemistákat a szüleik kötelesek eltartani. Eddig az ő esetükben a maximális segélyt ítélték meg, mostantól viszont a szülők jövedelme alapján számítják ki a család egy főre eső havi nettó jövedelmét, amelynek alapján megállapítják a segély mértékét.

Nyilatkozatok

Ennek megfelelően, az érintett fiatalok a szülők jövedelméről szóló okiratokat is kell mellékeljenek a kérvényhez. Emellett a közpénzek felügyelőségétől is szükséges igényelniük egy dokumentumot arról, hogy milyen jövedelmeik származnak (vagy nem) önálló tevékenységekből, illetve engedéllyel rendelkező magánszemélyként mekkora jövedelmeik vannak.
Ettől a szezontól kezdve nem fogadják el azokat a kérvényeket, melyekben az érintett azt vallja, hogy semmilyen jövedelme sincs. Azok a személyeknek, akiknek nincs munkahelyük, szükséges lesz mellékelniük egy nyilatkozatot arról, hogy miből fizetik ki a közköltségeiket, valamint mellékelniük kell a már említett dokumentumot a közpénzek felügyelőségétől.
Az unió területéről származó, külföldi egyetemisták esetében ettől a szezontól kezdve szintén egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozat szükséges arról, hogy miből fizetik ki a tandíjukat, közköltségeiket. Azoknak a külföldi egyetemistáknak, akik nem az unió területéről származnak, arról kell saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot írniuk, hogy miből biztosítják az itt-tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges jövedelmeiket.
Egy másik változás, hogy amennyiben a nagyszülők a náluk lakó unokát is fel szeretnék tüntetni családtagként, egy hivatalos okiratot – például bírósági végzést – kell mellékeljenek arról, hogy a gyermek eltartása rájuk hárult, ellenkező esetben automatikusan a szülők számítanak a gyerek eltartóinak és az unokát nem veszik figyelembe a nagyszülők által igényelt segély kiszámításakor.

Neumann Andrea