Fürkészők hada Erdélyben

Kép a munkafüzetről (Corvin Kiadó, Déva, 2016)
Kép a munkafüzetről (Corvin Kiadó, Déva, 2016)
Erdély 14 megyéjében és Bukarestben indult útjára az országos szintű VI. Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny, amelyen több száz iskola 5.600 tanulója vesz részt.

A megmérettetés csütörtökön indult hódító útjára a körzeti szakasz megtartásával. A megyei forduló jövő év februárjában, az országos szakasz áprilisban lesz.

A Fürkész verseny játékos, gondolkodtató feladatokon keresztül méri le a II-VIII. osztályosok helyesírási képességeit. Ugyanakkor a versenyfeladatok nem csak a nyelvtant kedvelő diákokat célozzák, hiszen a szókincsbővítő feladatok az olvasás, a tollbamondás, szövegértés kérdéskörét is érintik. Olyan feladattípusokat is gyakoroltat, amelyek nem, vagy nem feltétlenül részei a tanítók, tanárok mindennapi repertoárjának.

Az ősszel megjelent, a Fürkész verseny első öt évét összefoglaló munkafüzet diákok által írt leveleiben olvasható, hogy ez a verseny sokszoros élményt nyújt a Nagyváradon tartott döntőig menetelő kisebb és nagyobb diákoknak, akik értékelik a sokszínű feladatokat, a nyelvvel való játékot, a nyelvvel és nyelvben való gondolkodást. Ugyanakkor a felkészülések során az örömök, sikerek mellett megtanulják kezelni a kudarcélményeiket és versenytapasztalatra is szert tesznek.

Fontos kiemelni, hogy a verseny a romániai magyar tantervi követelményekre épít, és a tájainkon használatos nyelvi fordulatokat, szólásokat, közmondásokat, találós kérdéseket helyezi előtérbe. A szótagolástól a szóláncon keresztül a betű- és képrejtvényekig terjednek a feladatok. A szervezők szerint ezen a versenyen keresztül a diákok Erdély, az erdélyi köznyelv, az irodalmi nyelv határait, sokszínűségét élhetik át.

A verseny megtartása után a javítás következik, amely öt napot vesz igénybe, utána az eredmények feldolgozása következik, hogy december 18-ra kiderüljön, kik jutottak tovább a megyei szakaszra. Az eredményeket a www.diakokert.ro honlapon lehet megtekinteni. A verseny szervezésében példamutató módon a tanügyminisztérium Kisebbségi Főosztálya, a Diákokért Egyesület, a tanfelügyelőségek és az iskolák vesznek részt. A főszervező Krasznai Tünde tanító néni szerint a verseny méltán kerülhet fel (újra) a minisztérium által támogatott versenyek sorába, hiszen hat év alatt bizonyította, hogy nemcsak a diákok, tanárok szülők elvárásainak felel meg, hanem mindenféle követelménynek, beleértve a komoly szervezést, támogatások elnyerését, pályázatokon való részvételt. Fürkésszünk együtt továbbra is!

Demeter Ignác Attila