Forduljunk vissza a Jézus Krisztushoz!

Nagyvárad – Húsvét
vasárnapján a város egyik csendes,
nyugati szegletében található
Őssi Református
Egyházközzség kicsiny templomában
Csűry István püspökhelyettes, az
egyházközség lelkésze hirdette a
feltámadás örömüzenetét
az ünneplő gyülekezetnek.

A püspökhelyettes arra a titkos
ajándékra hívta fel a hívek
figyelmét, mely Jézus Krisztus
hiányában jelenik meg a figyelmes fül
és a jóllátó szem előtt.
Ezt az ajándékot azzal szemléltette az
igehirdető, hogy annak ellenére, hogy az Ige
azt írja, hogy aki az eke szarvára tette a
kezét, az ne forduljon hátra, Mária
mégis hátratekint a Jézus Krisztusra.
Ez a hátrafordulás -ami nem az úton
való elakadást jelképzi, hanem a
hűséget- a
húsvét egyetlen
üzenete. Fel kell tenni önmagunkban a
kérdést, hogy mi kihez fordulunk
kétségbeesésünkben, amikor
Máriához hasonlóan a
hiányérzet okozta könny csillog
szemeinkben.


A belső lelki teher, a hiányérzet
és a fájdalom könny
formájában jelenik meg nemcsak
Mária, hanem a mi életünkben is, a
könny pedig elhomályosítja
látásunkat. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy történjen bármi
is, az Isten nem engedi elkódorogni a
híveket: „minket boldogsággal
tölthet el, hogy a szülői szeretettel
közel hajoló Atya gyermekei
lehetünk.” A húsvét
üzenete tehát, hogy a élnie kell a
felszólításnak önmagunkban:
forduljunk vissza a Jézus
Krisztus
hoz! Az ünnepi istentiszteletet
követően urvacsoraosztásra került
sor.


 

Címkék: , , , ,