Főpásztori videoüzenetek

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség egy új médiaszolgálatot indított be, mégpedig 5-8 perces videoanyag heti rendszerességgel történő közzétételét, mely tartalmazza Exc. Böcskei László megyés püspök híveihez intézett buzdítását, de ugyanakkor közügyekről szóló állásfoglalást is (például Verespatak), melynek véleményformáló jellege van.