Főpásztori látogatás Őssiben

Főpásztori látogatás Őssiben
Nagyvárad- A héten Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök folytatta a plébániák meglátogatását az ún. visitatio canonica formájában. Vasárnap délelőtt a várad-őssi templomban mutatott be szentmisét.

A Római Katolikus Egyházmegye főpásztora a múlt héten a nagyvárad-őssi plébániát kereste fel, melynek során betekintést nyert a lelkipásztori tevékenységbe, illetve találkozott az egyházközségben szolgálatot teljesítő laikus csoportokkal is. Az úgynevezett visitatio canonica csúcspontjaként vasárnap délelőtt ünnepélyes szentmisét mutatott be a Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt plébániatemplomban.

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Homíliájában Exc. Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: a húsvéti szent időben, de már az ezt megelőző periódusban is figyelmünket nem csak Krisztus személye köthette le, hanem az a közösség is, melynek tagjai- az apostolok és tanítványok, a szent asszonyok- Jézus közvetlen közeléből vettek részt a nagyheti, majd a húsvéti eseményekben. Megfigyelhettük azt a feszültséggel teli kibontakozást, átalakulást, mely oda vezetett, hogy pünkösdkor megszületett az egyház, illetve magukra találtak a Krisztusban hívők és a Szentlélek sugallatára elkezdték hirdetni az örömhírt, tanúságot tettek nem csupán a kiválasztottaknak, hanem az egész világ számára. Az igazság megismerésének köszönhetően aztán megalakultak az első keresztény közösségek, melyek küldetésüknek tekintették, hogy szavakban és tettekben is hirdessék azt, aki az igaz élet reményét hozta el nekünk.

Húsvéti emberek

Az őskeresztényekhez hasonlóan mi is húsvéti embereknek kell lennünk, hangsúlyozta szentbeszédében a váradi egyházmegye vezetője, majd az Apostolok cselekedeteiben leírtakra utalva két gondolatot emelt ki. Egyrészt arról beszélt, hogy az ősegyház élete is magán viselte a vívódás, a feszültség, a nyugtalanság jeleit, az őskeresztények vitatkoztak egymással és érveltek, ami annak a bizonyítéka, hogy akik ismerik és szeretik Istent, az embertársaikat, és az igazság szolgálatába álltak, nem valamilyen a valóságtól elrugaszkodott rendkívüli csoportot alkottak és kell alkossanak ma is, hanem olyan közösséget, melynek tagjai bátran kiállnak a világ elé, engedve, hogy Isten megérintse és megszólítsa őket, meghatározza és átjárja az életüket. Másfelől pedig Krisztus korai követőit sem nézte jó szemmel a világi hatalom, ahogy napjainkban sem az éppen divatos eszméket vagy kecsegtető ígéreteket képviselik a keresztények, hanem annak elismerését, hogy Istenek terve van velünk, és keresnünk, teljesítenünk kell az ő akaratát. A főpásztori látogatás is tehát egy lehetőség, alkalom arra, hogy a pesszimizmust félretéve, reménységgel valljuk meg hitünket, hogy húsvéti emberek, közösség tudjunk lenni- hangzott el a prédikációban.

Ciucur Losonczi Antonius