Főpásztori látogatás Margittán

Főpásztori látogatás Margittán
Margittán tett látogatást a napokban Böcskei László nagyváradi megyés püspök, ahol a Caritas Catolica létesítményeit kereste fel.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén fekvő Margittán tett látogatást a napokban Böcskei László megyés püspök, ahol az Egyházmegyei Caritas Catolica létesítményeit kereste fel, elbeszélgetve az idősekkel, betegekkel dolgozó alkalmazottakkal, bátorítván a szolgáltatásokban részesülő személyeket. A főpásztort körútján Rajna József Caritas-elnök, illetve Kiss Károly ügyvezető igazgató kísérték el. Délután érkeztek a vendégek Margittára, ahol ismét a házi beteggondozás egyik – klinikai szempontból – legsúlyosabbnak ítélhető esetének lehettek tanúi. Ebben a helységben a korszerű Szent Antal, illetve a régebbi létesítményű Szent Margit idősek otthonában tett látogatást a főpásztor. Amiután végiglátogatta és elbeszélgetett egyenként a bentlakókkal, Böcskei László püspök az alkalmazottakat is meghallgatta, rákérdezvén lelki és szakmai töltekezési forrásukra, sikereikre és gondjaikra. Amint kiderült, a Szent Antal idősek otthonának alkalmazottai igen nagy hasznát vennék egy működő gépjárműnek, egyrészt az ebéd házhoz szállítása, másrészt a házi beteggondozás lebonyolítása végett, ugyanis a régi már elavult, és szinte hasznavehetetlen. Ígéretet kaptak arra, hogy rövid időn belül ilyen jellegű segítségben is részesülni fognak. A Szent Margit idősek otthonában is egy maréknyi ember végez szinte emberfeletti, odaadó munkát az itt élő 26 bentlakóval. Májernyik Mihály helyi plébános és a helyi egyházközség ifjúsági, családos csoportjai igyekeznek lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtani, szebbé és örömtelibbé tenni a – betegség és az öregkor okozta sok szenvedéssel telített – hétköznapokat.

Türelem

Szerfölött nehéz és kihívó munkát végeznek az alkalmazottak, nekik sok türelemre van szükségük. Ugyanilyen türelemre és kitartásra van szükségük a bentlakóknak is, öregségük és szenvedéseik elviseléséhez. A Caritasnak pedig sok támogatásra van szüksége mindannyiunk részéről, hogy ezt a diakónia szolgálatot szakszerűen és keresztény módon tovább tudja folytatni, esetleg fejleszteni, amikor az állami apparátus nemcsak hogy megvonja az anyagi forrásokat, de még akadályokat is gördít az egyházi szociális intézmények tevékenysége elé, ahol csak teheti.
Szerdai látogatása alkalmával a főpásztor ki akarta hangsúlyozni azt a tényt, hogy az egyházmegye számára mennyire fontos ezeknek az intézményeknek a működése. Fontosnak ítéli és becsületre méltónak tartja az ezekben az intézményekben dolgozó személyeknek az áldozatos munkáját. Nem utolsó sorban felszólítás is akart lenni ez a látogatás, hogy aki csak teheti, járuljon hozzá és támogassa az egyház szociális tevékenységét, mert ez az egyik leglátványosabb és eredményesebb formája a Krisztus által hirdetett felebaráti szeretetnek.

Micaci Cristian pasztorál referens