Főpásztori áldás a Szent Ferenc Otthonra

Főpásztori áldás a Szent Ferenc Otthonra
Nagyvárad- Szerda délután Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök megáldotta a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közti együttműködésnek köszönhető Szent Ferenc Napköziotthont. A gondozott gyerekek meglepetésműsorral készültek.

 

A Szent Ferenc Otthon tizenkét iskoláskorú, valamilyen fogyatékkal élő, vagy sérült gyermek számára biztosít délutáni foglalkozásokat logopédus, gyógytornász, pedagógusok, illetve önkéntesek segítségével. Az október 10-én zajlott hivatalos avatóünnepségen- melyen Maria Hiltrud, a mallersdorfi rendház általános főnöknője is részt vett- Renate Meyer nagyváradi rendfőnöknő üdvözölte a megjelent egyházi és világi elöljárókat, és nyújtott betekintést az intézmény életébe. Kijelentette: már amikor 1999-ben megnyitották a szociális óvodát, foglalkoztatta őket a gondolat, hogy a gyermekeknek hosszabb ideig szeretetteljes fejlődést biztosítsanak szakképzett tanerők által. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2004-ben kapta vissza az 1948-ban államosított Braşovului utcai épületet, melyben 2010-ig általános iskola működött, azt követően pedig üresen állt, ezért Exc. Böcskei László megyés püspök új céltevékenységet keresett. Így jött létre a használati jogra vonatkozó megállapodás a püspökség és a mallersdorfi nővérek közt. A rendfőnöknő ezután köszönetet azoknak a közhivataloknak és magáncégeknek, melyek támogatták az ingatlan restaurálását azzal a szándékkal, hogy a sérült gyermekek a családjuk és az egyház bátorításával megfelelő körülmények közt fejlődhessenek, illeszkedhessenek be a társadalomba.

Mons. Wilhelm Gegenfurtner regensburgi egyházmegyei kormányzó hangsúlyozta: régi barátság fűzi Böcskei Lászlóhoz, akkor ismerte meg, amikor Várad mostani főpásztora a temesvári megyés püspök szorgalmas munkatársa volt, és örömmel konstatálja, hogy ez a buzgalom azóta is kitart nála. A német főpap a rendalapító azon mondatát idézte, mely szerint az evangéliumot a tettekkel kell hirdetni, amit azzal egészített ki: külön öröm, ha az evangélium hirdetése a rászorultak és a fogyatékkal élő megsegítésében nyilvánul meg.

Barátság

Ovidiu Mureşan alpolgármester gratulált az apácanővéreknek és a püspökségnek, amiért sikerült kivitelezniük közös projektjüket, és afelől biztosította vendéglátóit, hogy az önkormányzat részéről tiszteletre, átlátható és objektív döntésekre számíthatnak, mert a helyhatóság értékeli azon szociális jellegű beruházásokat, melyek a közösség hasznára vannak.

Koncsek-Vadnai Zita, a Nagyváradi Szociális és Közösségi ügyek Hivatalának (ASCO) főigazgatója a civil az állami szféra közötti együttműködés fontosságát emelte ki. Elmondta, hogy a munkálatok elkezdésénél is jelen volt, s most nagy elégtétel neki, hogy működni is látja a központot. Ugyanakkor mivel egy hét múlva nyugdíjba vonul, azt kérte, hogy önkéntesként tevékenykedhessen az otthonban.

Pető Csilla RMDSZ-es parlamenti képviselő arról beszélt, hogy szoros szálak fűzik a mallersdorfi nővérekhez. Az évek folyamán barátsággá alakuló munkakapcsolat csíráját az jelentette, amikor 1999-ben, tanfelügyelői korában a nővérek azzal a kérésükkel keresték őt fel, hogy speciális óvodát szeretnének működtetni a Dózsa György utcai székhelyükön. Az apácát ezt követően sem nyugodtak meg, mindent megtettek annak érdekében, hogy a képességeiknek megfelelő jövőt biztosítsanak a fogyatékkal élő gyermekeknek.

Érett társadalom

Exc. Böcskei László megyés püspök az előre betervezett hosszabb beszéde helyett inkább azt emelte ki: mennyire fontos, hogy odafigyeljünk, illetve érzékenyen reagáljunk a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő személyek gondjaira, mert ettől válik nagykorúvá, illetve éretté egy társadalom. Hozzátette: ezen projekt megvalósulása ugyanakkor annak a bizonyítéka is, hogy keresztény szeretettel közeledünk embertársaink felé.

Ciucur Losonczi Antonius