Fontosak a szakkörök

Szatmár megye – Az iskolán kívüli tevékenységek fontos szerepet játszanak a gyermekek különféle tehetségének — művészetek, sportok és tudományok terén — gondozásában, mely programot a minisztérium is támogat.

A diákok több iskolán kívüli tevékenység között választhatnak megyénkben is, melyekre iskoláikban vagy különböző központokban járhatnak a fiatalok. Amint azt Kónya László főtanfelügyelő–helyettes elmondta a tanügyminisztérium által direkt módon támogatott tehetségfejlesztési programban megyénkben a Gyermekek Palotája és különböző klubbok is részt vesznek. „A Gyermekek Palotájában és a klubbokban sporttal vagy valamilyen művészettel kapcsolatos foglalkozásokat tartanak, emellett működnek olyan központok is, ahol kimondottan a tudományokban magasabb képességekkel rendelkező tanulókat foglalkoztatják” — folytatta Kónya László. Utóbbi központokban az állam által finanszírozott magas szintű képzésben részesülnek a tehetséges diákok, akik legtöbbször tantárgyversenyeken vesznek részt szép eredményekkel.Ezen kívül minden tanintézményben lehetőség van a szabadon választott tantárgyak keretén belül olyan tárgyakat választani, amelyek során a gyermekek képességeit fejleszthetik — művészetek, sport, tudományok.

„Két éve a vidéki oktatási programban, tavaly pedig a városiban jött létre egy olyan lehetőség, mely keretében pályázatokat adhatnak le az iskolák bizonyos pénzalapokra tartva igényt hasonló jellegű nevelés céljából vagy partnerkapcsolati tevékenységek fejlesztésére” — mondta Kónya László. A főtanfelügyelő–helyettes elmondása szerint az idei évben legérdekesebb tevékenységnek az iskolai néprajzmúzeumok és a hozzá kapcsolódó tevékenységek bizonyultak (Turcon, Ombodon stb.). A szakkörökkel és tehetséggondozással kapcsolatos pályázatokat november 10–ig adhatják le az iskolák a megyei tanfelügyelőségen, ahonnan a tanügyminisztériumba továbbítják azokat. Kónya László szerint a gyakorlati óráknak nagyon fontos szerepe van a gyermekek személyiségének fejlesztése során, mert minden gyakorlati tevékenység képességeket fejleszt, melyek megmaradnak egy életen át, míg az elméleti oktatás során tanultakat hamarabb elfelejtik a diákok. „Én magam is állíthatom, hogy szinte minden olyan pionir házi tevékenységre, vagy iskolai laboratóriumban végzett kisérletre emlékszem, ezzel szemben az elméleti otatás során tanultak közül már sokmindent felejtettem.” — mesélte Kónya László.