Fontos vízberuházások Tenkén

Fontos vízberuházások Tenkén
Bihar megye- A napokban a Vízművek sajtótájékoztatót tartott Tenkén, melynek témája a Bihar megyei víz és használt víz infrastruktúra bővítését és korszerűsítését célzó projekt helyi állapota volt.

A projektet a Szektoriális Operatív Program 2007-2013 környezetvédelmi kiírásának kohéziós alapjaiból finanszírozzák, és az első szakasz a 2011-2014 közötti időszakban valósul meg, áfa nélkül 341.717.112 lej értékben. A szükséges pénzösszeg 76,30 százalékát az Európai Unió biztosítja, 11,67 százalék az állami költségvetésből származik, a váradi Vízművek önrésze 10,23 százalékos, az érintett Bihar megyei települések (Nagyvárad, Nagyürögd, Hegyközpályi, Szentandrás, Körösgyéres, Fugyivásárhely, Tenke és Belényes) hozzájárulása pedig egyaránt 1,80 százalékos.

A finanszírozási szerződést 2011. április 18-án írták alá a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium, mint menedzsment hatóság és a Vízművek, mint kedvezményezett képviselői.

Az egyik befektetés egy használtvíz-tisztító állomás létesítésére vonatkozik Tenkén, melynek kivitelezésével az Oms Romania Kft. és a Rono Aqua Kft. alkotta konzorciumot bízták meg. A 20 hónapon keresztül tartó, áfa nélkül 7.460.799 lej értékű munkálatok tavaly június 3-án kezdődtek el, jelen pillanatban elkészültek a tervek, és 6 százalékával végeztek a munkálatoknak.

Egyéb munkálatok

A községben ugyanakkor bővítik a háztartási szennyvízcsatorna-rendszert is. Ezzel a Simbac Kft. lett megbízva, a szintén 20 hónapig tartó, áfa nélkül 5.582.699,82 lej értékű munkálatok 2013. április 29-én kezdődtek el, és mostanáig 56,4 százalékban készültek el. Ennek keretében 16.442 folyóméter hosszan bővítik a szennyvíz hálózatot, 3 szivattyúállomást alakítanak ki és 1127 rácsatlakoztatást hajtanak végre. Összességében elmondható ugyanakkor, hogy az első fázisban áfa nélkül 9 millió lejt takarítottak meg a tendereztetések után.

2014 és 2020 között a vízellátásba 4.304.500 eurót ruháznak be Tenke községbe, mely pénznek forrása a kohéziós alap. Emellett csatornázási munkálatokat is végeznek uniós támogatással, 860 ezer euró értékben.

Ciucur Losonczi Antonius