Fontos nagyváradi beruházások

Nagyvárad – A nagyváradi helyi tanács által nemrégiben elfogadott 2010. évi költségvetés számos jelentős beruházásra irányoz elő költségvetési tételeket.

Delorean Gyula nagyváradi helyi tanácsos a város idei évi költségvetéséről szólva elmondta, hogy a legjelentősebb beruházások az utcák rehabilitációjára vonatkoznak. „Ebben benne van az Európai Uniótól nyert pályázati támogatás, melyből 19 váradi utca felújítását végezzük el. Ha megkapjuk az Aparegio pályázati támogatást, akkor csatornázást és esővízelvezető csatornahálózatot építenek ki a város azon részeiben, ahol ez még nem megoldott. Egy másik komoly beruházás négy nagyváradi műemléképület felújítása összesen 2.145 ezer lej értékben, de ez az összeg természetesen nem lesz elég mind a négy épület teljes felújítására” – jelezte Delorean. „Az idén több iskolát rehabilitálunk”, hívta fel a figyelmet a tanácsos. A Lorántffy Gimnázium felújítására 2.720 ezer, míg a Szent László iskola felújítására 1.034 ezer lejt irányzot elő a helyi költségvetés, mely források nagyrésze uniós támogatás. Delorean Gyula kifejtette, hogy a költségvetés megvalósításában nehézséget okozhat az, hogy mennyire marad el a várttól a befizetett adó mértéke. „Ha a válság nem fog enyhülni, akkor a költségvetés ebben a formájában nem fog működni, mert az emberek nehezebben fizetik be az illetékeiket” – mondta a tanácsos, viszont jelezte, hogy amennyiben a már megnyert pályázati támogatások keretében megérkeznek az uniós pénzek, akkor a  jelenleg deficites helyi költségvetés pozitív előjelűvé vált majd át. Mint arról már ugyanis beszámoltunk, a nagyváradi önkormányzat elfogadott költségvetésben a bevételi oldalon 595.759.790 lej, a kiadási oldalon pedig 620.671.070 lej szerepel. Ez utóbbiból 281.803.310 lej a beruházási költség.
 
Adatok
A költségvetésben a beruházásokra fordítandó összegekből az idén a Vízművek kapja a legtöbb pénzt, összesen 102 millió lejt, mely összeg nagy részét a csatornahálózat javítására és bővítésére költik, a város műszaki igazgatóságának pedig 86 millió lejnyi beruházás jut. Az európai uniós pályázatokra 58 millió lejt költ az idén a nagyváradi önkormányzat az elfogadott költségvetés jelenlegi állása szerint, míg az Ingatlanügyi Hatóság 18 millió lejt kap beruházásokra.
Az Ingatlanügyi Hatóság beruházásai között szerepel a vár felújítása, melyre az idén 50 ezer lejre futja a város saját forrásaiból, emellett külön 250 ezer lejes tétel szerepel a várszínház megépítésére. További fontos kulturális beruházás a színház belső restaurálása, melyre 650 ezer lejt adott a város, a színházfelújítás többi munkálataira pedig 5. 600 ezer lejt lehet költeni. A Fő/Republicii 59. szám alatti Léda ház rehabilitációjára az idén 465 ezer lejt irányzott elő a helyi tanács, míg a városháza épületének bővítését 812 ezer lejből valósítják meg az idén, melyhez hozzáadódik a városháza tornyának felújítására előirányzott 150 ezer lej. A városi sportcsarnok tetőzetének javítására 251 ezer lejt különített el az idei költségvetés. Európai forrásokból többek között a következő beruházásokat valósítja meg az idén a nagyváradi önkormányzat: várfelújításra 10.735 ezer lej van előirányozva, emellett a vársánc keleti részének felújítására is jut az idén 1.788 ezer lej. A nőgyógyászat járóbetegrendelőjére 1.729 ezer lejnyi, a városi kórház járóbetegrendelőjére pedig 4.301 ezer lejnyi uniós forrásból biztosított beruházás jut. Az állatkert felújítására az idén 5.115 ezer lejt fordítanak uniós forrásból. A költségvetési határozat említést tesz arról is, hogy szociális juttatásként évi egy alkalommal száz lej értékű élelmiszerjegyet kapnak azok a nyugdíjasok, akiknek nyugdíja 2009 decemberében nem haladta meg a 350 lejt.
 
Pap István