Fontos, de nem szenzációs leletek Szőlősön

Fontos, de nem szenzációs leletek Szőlősön

Bihar megye – Nem a helyszínen kell megőrizni a
volt Szőlősi temetőben talált
régészeti leleteket, nyilatkozta Gruia
Fazecaş, az ottani ásatásokat
vezető arheológus.


A volt Szőlősi temető
területénő régészeti
ásatások kapcsán először
Biró Rozáliát
kérdeztük arról, hogy ez nem
veszélyezteti-e a terület
parkrendezséi tervét. „Mivel a
terület parkká
alakításáról van
szó, ezért nem kell mélyen
leásni a földbe, tehát az
arheológiai réteget nem fenyegeti
sérülés. A vonatkozó
törvény kimondja, hogy csak akkor kell
mentőásatást végezni, ha az a
régészeti réteget
veszélyezteti, de mivel ez nem áll fenn,
ezért csak próbaásatásokat
végeztek a területen” – mondta
Biró Rozália, hozzátéve,
hogy tudomása szerint a
próbaásások nyomán nem
találtak olyasmit, ami arra utalna, hogy a volt
szőlősi temető területén
jelentős arheológiai leletek
lennének.  A temetőben zajló
régészeti ásatásokat
vezető Gruia Fazecaş régész
másként ítéli meg a
Szőlősi temetőben talált anyagot.
Gruia elmondta, hogy már egy
évszázada tudvalevő, hogy a
térségben nagy régészeti
potenciál rejlik. „Mi mintegy két
hete dolgozunk a volt szőlősi temető
területén, és eddig már
több régészeti objektumot
találtunk. A munkálatok első
fázisában kotrógépekkel
kiemeltük a földet addig a rétegig,
amikor már előbukkant az arheológiai
anyag, most pedig áttértünk a
kézi ásatások
szakaszára.”

Marad a régiben


A régész jelezte, hogy a talált
régészeti objektumok azonban nem olyan
jellegűek, amelyek a parkrendezési terv
megváltoztatását tennék
szükségessé „Eddig Bihar
megyében nem volt olyan arheológiai
felfedezés, ami oda vezetett volna, hogy le
kelljen állítani egy
építkezést. Az egyetlen
közelmúltban történt eset,
amiről én is tudok, az Szilágy
megyében volt. Az ottani
autósztráda-szakasz
építésének eredeti
tervében a nyomvonal egy római
táborhelyen haladt keresztül. Amikor ezt
észrevették, akkor
megváltoztatták a projektet, hiszen egy
táborhelyet nem lehet elmozdítani eredeti
helyéről. A szőlősi
ásatások kapcsán viszont nem
merül fel ilyen jelentős leletek
feltárásának
lehetősége. A
közép-neolitikumban még a
fémfeldolgozást sem igazán
ismerték, tehát aranykincsekre se
számítson senki. Ha egy
középkori templomról, vagy egy
épségben mardt, még
álló falról lenne szó,
akkor meg kellene változtatni a
parkrendezési tervet, de esetünkben nincs
szó ilyesmiről, mivel az akkori idők
embere nagyon mobilis volt, nem ült sokáig
egy helyben, ezért az általa
hátrahagyott leletek sem annyira
jelentősek. Mi azt akarjuk látni, hogyan
éltek azok az emberek, és nem a
helyszínen akarjuk megőrizni és
bámulni a kiásott tárgyakat mint
valami nippeket. Természetesen a szép
és tudományos szempontból
értékes anyagot, például a
szép díszítésű
kerámiákat a múzeumba hozzuk
és restauráljuk” – fogalmazott
Fazecaş.

Jogi háttér


Aurel Chiriac a Körösvidéki
Múzeum igazgatója az
ásatások jogi
hátteréről beszélt lapunknak:
„április végén keresett meg
engem a polgármester, és
megkérdezte, milyen arheológiai
munkálatokat kell elvégezni a
parkrendezés előtt. A részletek
megbeszélése után két
szerződéstipust ajánlottunk fel a
polgármesteri hivatalnak: vagy ők fizetik a
régészeti ásatásokkal
járó összes
költségünket, vagy pedig az
önkormányzat biztosítja a
munkagépeket és a munkásokat,
és nekünk csak a szakmai munka
költségeit fizetik ki. A
polgármesteri hivatal ez utóbbi,
olcsóbb, 30 millió lejes
szerződést választotta, és a
váradi fegyház
elítéltjeivel dolgoztat ott. Mi
már májuban megszereztük a
szükséges engedélyeket, de mivel a
városházán valahogy
elkallódott a szerződés, így
azt csak június elején tudtuk
aláírni. Azóta folynak az
ásatások a szőlősi
temetőben, és valószinűleg
még két hétig fognak tartani, ha
váratlan esemény nem
történik. Azonban ez egy szokványos
ásatás, és aligha fogunk
szenzációs leleteket találni.
Tehát a tudományos kutatás
nemsokára lezárul, ezt követi majd a
dokumentációs rész, vagyis a
dokumentációt a Kulturális
Minisztérium Országos
Régészeti Bizottságához
kell majd elküldjük. A további
munkálatok esetleges
leállítását nem a
minisztérium, hanem mi, a múzeum
kérhetjük, ha szenzációs
leletet találunk, de ennek nincs nagy
valószinűsége” – mondta az
igazgató.

Pap István


 

Címkék: ,