Fonák helyzetek a románórák kapcsán

Fonák helyzetek a románórák kapcsán
A megyei tanfelügyelőség hétfőre gyűlést hirdetett, melyen elosztották a jelentkezők között a kisebbségi tannyelvű elemi osztályosok románóráit. Fura helyzetek is kialakultak.


Amint Claudiu Damian tanfelügyelőségi szóvivőtől megtudtuk, az 1352 órából 820-at osztottak el, s 532 még szabad. Egyelőre nem tudni, a szabadon maradt órákat miként fogják elosztani, tette hozzá.

Az általunk megkérdezett pedagógusok viszont több fura helyzetről is beszámoltak. Információink szerint például Semjénben nemcsak, hogy az elemi osztályok román óráira nem akadt jelentkező, de elment az öt-nyolc osztályban oktató román tanár is, mivel egy Váradhoz közelebbi településen sikerült órákat kapnia. Paptamásiban pedig tudomásunk szerint két román tanár oktatott, s egyikük sem rendelkezett teljes katedrával, most pedig ahelyett, hogy kiteljesíthették volna az óraszámukat, egy harmadik román tanár kapta meg a tizenkilenc román órát. Az általunk megkérdezett pedagógusok szerint érthetetlen, miért nem első sorban az adott iskolák tanáraival próbálták meg lefedni az elemi osztályosok román óráit.

Jelentkeztek

A nagyváradi Szacsvay Imre iskolában tegnap reggel jelentkezett öt tanár, akik a hétfői gyűlésen megkapták a tanintézet elemi osztályosainak tartandó 95 órát, tudtuk meg Pásztor Gabriella igazgatótól. Viszont rövidesen jelentkezett egy hatodik is, akinek szintén az említett gyűlésen adtak három órát, neki ugyanis ennyi hiányzott ahhoz, hogy teljes katedrával rendelkezzen. Mivel az öt tanár egyike sem akart lemondani a teljes katedráról, mindannyian elmentek a tanfelügyelőségre, ahol azt a választ kapták, hogy a hatodik pedagógus számára más megoldást fognak keresni.

Pásztor Gabriella kifejtette: ez a rendelkezés a tanítók képesítésének a megkérdőjelezése, indokolatlanul, hiszen a kisebbségi nyelven oktató tanítók a fokozati vizsgák során tíz tantárgyból kell tudásukat bizonyítsák, s például a magyar irodalom, nyelv, módszertan és gyermekirodalom mellett román nyelvből, irodalomból, módszertanból és gyermekirodalomból is külön kell vizsgázniuk.

„Ismét eltörlik”

Azt is elmondta: hosszú évtizedeken keresztül, tulajdonképpen 1950-től kezdve egészen 2007-ig a kisebbségi nyelveken oktató tanítók heti négy órával többet dolgoztak, mint román kollégáik, ugyanis a négy anyanyelvi óra mellett négy román órát is tartottak, mindezt teljesen ingyen. „57 éven keresztül ez a világ legtermészetesebb dolga volt, s csak 2007-ben született meg az a tervezet az RMDSZ javaslata mentén, amellyel ezt a sok évtizedes hibát próbáltuk kiköszörülni. Most pedig ismét eltörlik” – mondta Pásztor Gabriella. Azt is megjegyezte: az iskolában tíz olyan elemi osztály van, ahol Step by Step oktatás zajlik, s ezeknek az osztályoknak a tanítói minden nyáron saját költségükön továbbképzésen vesznek részt. „Nekik szakterületük ez a korosztály és ez az alternatív oktatási módszer, miközben a román tanárok semmi ilyen jellegű szakirányú képzésen nem vettek részt. Marad tehát a tanítók segítsége” – tette hozzá. Utólag tudtuk meg: az öt román tanár egyike felmondott, s ezt pont azzal indokolta, hogy nem tudta, Step by Step oktatás is zajlik az iskolában.

A hétfői gyűlésen egyébként nem jelentkeztek a felekezeti iskolák óráira, ugyanis ahhoz, hogy ezekben az iskolákban oktathassanak, egyházi ajánlás is szükséges.

Érmihályfalva

Az érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskolába egy új tanerő érkezett annak a rendeletnek a végrehajthatósága érdekében, mely a román nyelv és irodalom tanítását szaktanárokra bízza. Csengeri Csongor igazgatótól megtudtuk, hogy a már a tanári karban lévő szaktanárokat is bevonva az oktatásba sikerül a 3. és 4. osztályosoknál megoldani a román nyelv oktatását. Szerencsés esetnek nevezhető, hogy az új tanerő éppen egy, az egyetemről frissen kikerült helyi illetőségű tanárnő, aki abban az esetben is hasznára lehet egykori iskolájának, ha a szóban forgó rendeletet – ahogyan azt sokan remélik – visszavonja a miniszter.

Neumann Andrea