Folytatódott az imanyolcad

Folytatódott az imanyolcad
Nagyvárad – Csütörtök este a váradi Körös utcai evangélikus-lutheránus templomban folytatódott a napokban „… mindnyájan el fogunk változni” (1Kor 15,51) mottóval zajló Keresztény Egység Imahete.

 

 

Az egybegyűlteket Mátyás Attila evangélikus-lutheránus esperes köszöntötte, különösképpen a megjelent két püspököt, illetve lelkész szolgatársait. Azt kivánta: adja Isten, hogy a közös imádkozás jelentsen egy újabb lépést ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, erősítse a keresztények bizonyságtételét a váradi társadalomban. Ezt követően János evangéliuma 20. fejezetének 19-től 23-ig terjedő részéből szólt az alapige, majd a responzórikus liturgia után a testvéregyházak képviselőinek üzenete hangzott el.

Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök hangsúlyozta: minden év elején örömmel és reménységgel gyűlnek össze a hívek különböző váradi egyházközségek templomaiban, hogy valamiféleképpen hozzájáruljanak a keresztény egység ügyéhez. Sokakban talán megfogalmazódnak olyan kérdések, hogy jól teszik-e ezt, helyesen cselekszenek, vagy szoronganak amiatt, hogy lesznek-e tapasztalható eredmények, elérik a kitűzött célt. Emellett hittel, reménységgel és szeretettel vesznek részt ezeken az alkalmakon, mert világos számukra, hogy minden törekvésük a közös imából fakad, erre építhetnek. A főpásztor ugyanakkor hozzátette: ezekben a napokban különböző városokban emberek gyülekeznek, hogy jobb életkörülményekért tüntessenek, harcoljanak. A közös szándék eggyé teszi őket. Az imahét miatt, bár kevesebben, de a templomokban is összegyűlnek emberek, őket azonban egy sokkal magasztosabb cél vezérli, mert a krisztusi egységre való törekvésre alapozzák közös imáikat.

 

Találkozások

 

Exc. Virgil Bercea görög katolikus püspök hozzászólásában azt emelte ki: először a lelkünkben kell krisztusi békét teremtenünk, hogy erre építhessünk további békességkereső szándékukat. Megjegyezte: rendkivül fontosak ezek az évi imaheti találkozások, mert noha sokfélék vagyunk, egy cél kell lebegjen a szemünk előtt, hogy egymás kölcsönös elfogadásával, az egymáshoz való közelítéssel Isten országát építsük. Herdeán Gyöngyi lelkésznő soros elnökként a Nagyváradi Református Gyülekezeti Szövetség, valamint Csűry István királyhágómelléi püspök áldásos jókivánságait közvetítette. Az efézusi levél 2. részének 14. versét idézte a Bibliából, majd arra hívta fel a figyelmet: valamennyien érezzük, hogy belső változásra van szükségünk nekünk és a világnak. Az ember azonban a saját maga erejére és bölcsességére támaszkodva nem tudja ezt megvalósítani, ehhez találkozásokra van szükség ember és ember, ember és Isten közt annak érdekében, hogy megtaláljuk a megváltozásunk útját és Isten képéhez hasonlatossá legyünk.

Buzogány Csoma István unitárius lelkipásztor két történetet mesélt el, melyekben két-két imádság hangzott el egy fiatal és egy idős férfi ajkáról, melyek különböző véleményeket, álláspontokat tükröztek. A tiszteletes azt emelte ki: ha önmagunkból indulunk ki, akkor mindenkinek igaza van, ha viszont Isten országát,és az ő igazságát keressük, akkor változnak a dolgok, mert minden megadatik nekünk. Ugyanis soha sem szabad megfeledkeznünk arról: Jézus üzenete nem helyekről vagy poziciókról szól, hanem a szeretetszolgálatról.

Az ökumenikus istentiszteleten közreműködött a görög katolikus papi szeminárium kórusa Radu Mureșan tanár vezényletével, valamint a Benczédi-házaspár, Hunor és Mónika, aki szólóénekeivel, illetve orgonajátékával örvendeztettte meg a hallgatóságot.

 

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,