Folytatódik a Zöldház-program

Folytatódik a Zöldház-program
Nagyvárad- Szerdán az RMDSZ-székházban sajtótájékoztatót tartott Ciupleu Mónika, a Környezetvédelmi Felügyelőség megyei aligazgatója a 2009-ben indult Zöldház programról, mely jövőre is folytatódik.

 

 

Ciupleu Mónika aligazgató arra hívta fel a figyelmet: a Környezetvédelmi Felügyelőség bukaresti igazgatósága nyilvánosságra hozta azon személyek listáját, akik támogatást igényeltek alternatív energiaforrás előállítására, illetve a meglévő, klasszikus fűtési rendszerek korszerűsítésére. A Zöldház-program célja a levegő, a víz és a talaj minőségének javítása a tűzelőanyagok használatának függvényében, az otthon és a víz melegítése céljából. A Környezetvédelmi Alapból finanszírozott, vissza nem térítendő támogatást olyan alternatív energiaforrást előállító rendszerek megvalósítására lehet igényelni, melyek a fűtési rendszerek beszerelését szorgalmazzák, illetve elősegítik a környezetet nem szennyező, egyéb energiaforrásokat felhasználó rendszerek beszerelését. A program keretén belül kizárólag magánszemélyek pályázhatnak egy adott összegre, akik a beszerelendő rendszer függvényében a következő pénzeket igényelhetik: 6 ezer lejig napkollektorok, 8 ezer lejig fűtéspompák beszerelésére, illetve szintén 6 ezer lejig alternatív energiaforrások felhasználására (növényi rostok égetése, növényi hulladékok égetése stb.).

A kérelmeket 2011. június 1-től lehetett leadni, Bihar megyében maximális érdeklődés övezte az akciót, hiszen négy nap alatt a megyére szánt támogatási keret teljes összegét kimerítették a pályázók. A Környezetvédelmi Felügyelőség központi igazgatósága egyébként Bihar megyének az idén 2.768.538 lejt irányzott elő „Az újrahasznosított energiát felhasználó hőforrások beszerelése, illetve a hagyományos fűtési rendszerek cseréje és bővítése” tárgyú projektre. Eddig 150, Bihar megyéből érkezett kérvényt bírált el, az elbírálás a megyék ábécésorrendjében történik, figyelembe véve a beiktatás dátumát.

 

Kötelezettségek

 

Azon személyek listája, akik részesültek a Zöldház-program nyújtotta támogatásban a www.afm.ro című honlapon böngészhető. Azok a Bihar megyeiek, akiknek az igényléseit kedvezően bírálták el, a Környezetvédelmi Felügyelőség váradi székhelyén (Dacia sugárút 25/A szám), a személyi igazolványuk felmutatásával jelentkezhetnek a támogatási szerződés aláírására. A kontraktusok az aláírást követően 12 hónapig érvényesek, ezalatt kell a kedvezményezetteknek meg kell vásárolniuk a kívánt fűtési-melegítési rendszert. Az útmutató szerint ha a támogatott a lista megjelenését követő 60 napon belül nem jelentkezik az igazgatóságon, és nem írja alá a támogatási szerződést, akkor elveszítheti jogosultságát a járandóságra. A szerződés aláírását, illetve a berendezés megvásárlását követően a támogatottak kötelesek leadni a Környezetvédelmi Felügyelőségen: az 1. számú mellékletnek megfelelően kitöltött kérvényt; a kivitelezést igazoló okirat hitelesített másolatát; a banki iratokat, melyek a számlák kifizetését igazolják; a számlák másolatát; a munkálatok elvégzését igazoló átadási-átvételi jegyzőkönyvet; a szolgáltató által kiadott garancialevél másolatát és egy borítékot. A Környezetvédelmi Alap bukaresti igazgatósága azután utalja át a támogatási összeget, hogy aláírták a finanszírozási szerződést. Miután megtörtént a fűtési rendszerek beszerzése, illetve cseréje az intézmény munkatársainak jogukban áll ellenőrizni a beszerelt és megvásárolt fűtési rendszereket, a támogatottak pedig kötelesek ezen rendszerek beszerelését és használatát igazolni, ellenkező esetben ugyanis elveszítik a kapott pénzt.

 

LEADOTT KÉRVÉNYEK

 

2011-ben Bihar megyében 1130 igénylést adtak le, Nagyváradon 570 lakos nyújtott be kényvényt a Zöldház-programra való részvételre. A 2011. június 1-jén leadott igénylések száma 200. Ezek közül 150-et hagytak jóvá, 48-at visszautasítottak, 2-t pedig visszavontak.

 

Ciucur Losonczi Antonius