Folytatódik a Szacsvay Akadémia

Folytatódik a Szacsvay Akadémia
Sárándi Tamás, a Maros Megyei Múzeum történész muzeológusának előadásával folytatódik a Szacsvay Akadémia Nagyváradon, március 16-án, pénteken 18 órától az Ady Endre Elméleti Líceumban.


Prezentációjának címe: A II. bécsi döntés és a „kis magyar világ”.

Az előadás a második bécsi döntés nyomán Magyarországhoz visszakerült Észak-Erdély 1940–1944 közötti történelmét járja körül. A Romániában maradt Dél-Erdélyről április hó folyamán külön előadás lesz. A korszak kutatása és ebből kifolyólag értékelése napjainkban is tart, így még nem tudunk átfogó képet nyújtani az időszakról. Nehézséget okoz az is, hogy kevés a konkrét megvalósítás, inkább csak tervek-elképzelések születtek. Az előadás, igazodva a helyszínhez, azon aspektusokra helyezi a hangsúlyt, amelyek fokozottan érintették a partiumi térséget (pl. oktatás, földreform, a különböző telepítési tervek, zsidókérdés, stb.).

A Szacsvay Akadémia idei történelmi évada az erdélyi magyarság utóbbi száz évére koncentrál és illeszkedik az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában elnevezésű országos programba.