Folytatódik a lefordíttatási vita

Folytatódik a lefordíttatási vita
Nagyvárad- Csütörtök délután a Bihar megyei RMDSZ székházában a kettős állampolgárság könnyített megszerzése körül kialakult vita kapcsán tartott sajtótájékoztató Szabó Ödön ügyvezető elnök.

Szabó Ödön, a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke szerint a kettős állampolgárság ügye mindenkinek fontos, “egyesek azonban sajnos nem a könnyítést szolgáló intézkedéseket támogatják, hanem azokat, melyek nehezítik a folyamatot”. Konkrétan az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot és a felmenők okiratainak lefordíttatása körül kialakult vitát nevezte meg.  Rosmann Annamária, a megyei RMDSZ-iroda munkatársa is szót kapott, aki azt közölte: három okmány lefordítása helyett ötöt kértek volna tőle, amennyiben az EMNT által hangoztatott változat lenne hiteles.
“Arra kérem azokat, akik nagy vehemenciával szidják az RMDSZ-t, legalább akkor, amikor igazunk van, merjék felvállalni ezt. Nem szégyen az, ha nem pártoskodóan járunk el ebben a kérdésben”, közölte Szabó Ödön.
Arra hívta fel a figyelmet: a kettős állampolgársággal kapcsolatosan az RMDSZ Bihar megyében 35 ezer aláírást gyűjtött, melyet annak idején továbbított a budapesti országgyűlésnek, illetve ő személyesen is kampányolt Magyarországon az ügy érdekében. “Azzal vádolni tehát az RMDSZ-t, hogy ebben a kérdésben itt, Bihar megyében más állásponton volt, én azt gondolom, hogy téves, hibás. Aki ezt teszi, az csak önös célból teheti, és nem azért, mert hitelesen akar tájékoztatni”, fogalmazott. Hozzátette: megyei választmányi határozatot is hoztak, valamint elsőként Romániában egy tájékoztató füzetet is kiadtak, melyhez az információkat a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulátusától kapták hivatalosan, illetve az állampolgárságról szóló hivatalos álláspontot képviselő magyar kormányzati honlapról vették le. Ugyanakkor azokat a magyarországi hatóságokat kérték fel tájékoztatásra, melyekről úgy gondolták, hogy a legtöbb kérelményt fogják fogadni, illetve ahol az információ megfelelő súllyal és korrektséggel ott vannak. Ebben az esetben a debreceni és a biharkeresztesi önkormányzatok illetékes, belső hivatalairól volt szó. Az RMDSZ a könnyítést segítendő felajánlotta az ingyenes fényképkészítést és fordíttatást is.
 
Felmenők okiratai
 
Vita a felmenők okiratainak fordíttatásával kapcsolatban alakult ki, mellyel kapcsolatban a politikus megjegyezte: a magyar közigazgatási rendben a Bevándorlási Hivatal az, mely elbírálja a honosítási kérelmeket, ezért az anyakönyvvezetők számára Magyarországon ezen hivatalok voltak azok, amelyek elkészítették a tájékoztató útmutatókat. Nyilvánvalóan ezen ügymenetben tájékoztatták őket arról, hogy a felmenők papírjainak lefordíttatása nem szükséges, s az érintettek ennek megfelelően jártak el.
Azon kijelentésének bizonyítása érdekében, miszerint a szülők és a nagyszülők papírjainak a lefordítását nem kérik a hivatalokban, Szabó Ödön két személyt is felhívott telefonon, úgy, hogy a kihangosított beszélgetést a jelenlevő újságírók is hallják. Az egyik beszélgetőpartnere Mihály Géza váradi lakos volt, aki Budapesten nyújtotta be a szükséges iratokat, anélkül, hogy előzőleg valamelyik Demokrácia Központhoz vagy az RMDSZ-hez fordult volna, a másik pedig dr. Sípos Kornélné, Sarkad aljegyzője.
 
Ingyen lefordíttatja
 
“Az egyszerűsített honosítási eljárás arról szól, hogy jóhiszeműen előtérbe helyezzük ennek az ügyintézését. Debrecenben, ezek szerint Budapesten és Sarkadon nem kérték az államapparátusban kidolgozott rendszer szerint a szülők és nagyszülők okiratainak lefordíttatását. Nagy valószínűség szerint mindenütt ezt a tájékoztatást adta a Bevándorlási Hivatal. Ezzel szemben úgy tünik, hogy csakazért, hogy ebben a kérdésben másoknak legyen igazuk, erdélyi magyarok ezreit akarják arra kényszeríteni, hogy plusz dokumentumokat fordíttatsanak le. Ez nem helyes. Arra kérek mindenkit, hogy a könnyítés érdekében járjon el és nem a nehezítés miatt. A nemzet ügyét védje és ne a saját, esetleg téves véleményét”, közölte Szabó Ödön. Hozzátette: ha netalán az EMNT “áldásos tevékenységének” betudhatóan végül mégis több fordíttatást fognak kérni, azokat az okiratokat is az RMDSZ ingyen lefordíttatja.
 
Ciucur Losonczi Antonius