Folytatódik a gencsi ügy

Szatmár megye – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mélységes megdöbbenéssel tájékoztatja a közvéleményt, hogy folyó év április 21-én, Pop Ioan Vasile nagykárolyi végrehajtó ismételten kiszállt Gencsre hogy a nagykárolyi bíróság végzése alapján Báthori Gyula fegyelmi úton jogerősen elbocsátott lelkészt visszalakoltassa a Gencsi Egyházközség tulajdonát képező lelkészi lakásba.

A reggeli órában a parókia előtt szép számban gyülekeztek össze a helybéli egyháztagok. A Nagykárolyi Egyházmegye képviseletében Nagy Sándor esperes és több lelkipásztor, az Egyházkerület részéről pedig Csűry István helyettes püspök, Csomay Árpád generális direktor, dr. Hermán M. János előadótanácsos, és Máthé Edith jogtanácsos szálltak ki a helyszínre.

A végrehajtó érkeztét megelőzően az egybegyűltek a templomba vonultak, ahol Csűry István tartott igemagyarázatot. A helyettes püspök és dr. Hermán M. János arra kérték a híveket, hogy továbbra is szálljanak síkra az Egyház, nevezetesen a Gencsi Egyházközség autonómiájáért, a presbitériumot pedig állandó vigyázásra buzdították.

Nagy Sándor esperes kifejtette véleményét a kialakult helyzetről, támogatásáról biztosította a híveket, és átadta Tőkés László püspök kitartásra buzdító üzenetét. Reményét és meggyőződését fejezte ki, hogy a világi hatóságok cinkos beavatkozása ellenére rövidesen rendeződni fog a gencsi helyzet. Ennek érdekében az ügyet széles európai nyilvánosság elé kell tárni.

Máthé Edith jogtanácsos beszámolt a nemrég befejeződött bűnügyi vizsgálatról, melynek során fény derült a Báthori Gyula általa elkövetett csalásokra és sikkasztásokra. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Báthori a rendőrségen feljelentést tett Csűry István, Máthé Edith, Nagy Sándor és Hermán M. János ellen, azza vádolva meg az Egyházkerület tisztségviselőit, hogy megháborították az ő vélt lakóterületét.

Báthori Gyula volt lelkész elvetemültségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy magánlevelet írt Ioan Vasile Pop végrehajtónak annak leánytestvére elhunytának kapcsán, melyben a családi tragédiát azzal magyarázta, hogy a végrehajtó nem szolgáltatott neki igazságot.

A fél tizenegy tájban érkező végrehajtónak – akit ez alkalommal nem kísértek karhatalmi erők, mi több, a volt lelkész sem jelent meg a helyszínen – Máthé Edith jogtanácsos átadta a gencsi presbitérium írásos tiltakozását Báthori Gyula visszalakoltatása ellen (1. számú melléklet), valamint a Szatmári Törvényszék határozatát, melyben az elutasítja Báthori Gyula az Egyházkerület Fegyelmi Bizottságának Határozata ellen benyújtott keresetét, továbbá a Vallásügyi Államtitkárság azon átiratát, melyben az Alkotmány és a vallásügyi törvény alapján Egyházunk autonómiája mellet foglal állást (2. számú melléklet).

Máthé Edith ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Báthori Gyula visszalakoltatása azért is lehetetlen, mivel jelenleg érvényes haszonbérleti szerződés alapján Szomor Attila helyettes lelkész lakja a parókiát. A bírósági végzés életbe léptetéséhez előbb vissza kellene állítani az eredeti helyzetet, vagyis előbb a kinevezett lelkészt kellene kilakoltatni.  

Ezt követően a végrehajtó felolvasta a  bírósági végzést, és követelte a parókia kulcsainak átadását. Egyházkerületünk képviselői Románia törvényeire és Egyházunk autonómiájára való hivatkozással megtagadták a törvényellenes követelés teljesítését. A végrehajtó az érvek meghallgatása nyomán kijelentette, hogy a kialakult helyzetben ő nem dönthet, mivel az ő hatásköre kizárólag a bírósági ítéletek végrehajtására szorítkozik. Ebben a patthelyzetben kénytelet elállni a bírósági határozat végrehajtásától.  Másfelől arra figyelmeztette a jelenlévőket, hogy a következő alkalommal rendőri erővel fog érvényt szerezni a Báthori visszalakoltatását elrendelő végzésnek, ebben az esetben pedig a rendőri kiszállás költségei az egyházközséget fogják terhelni.

A jogtanácsos érvelését, miszerint a végzés végrehajtásához előbb Szomor Attila lelkészt kellene kilakoltatni, a végrehajtó megértette és jegyzőkönyvbe vette.

Végezetre a végrehajtó átadta az általa írt jegyzőkönyv másolatát az Egyházkerület képviselőinek (3. számú melléklet).

Egyházkerületünk ismételten tiltakozik az igazságügyi hatóságok Egyházunkat sújtó törvénytelenségei ellen. Bízik benne, hogy Traian Basascu államfőnél tett panasza meghallgatásra talál, és a mesterségesen elmérgesített gencsi helyzet törvényes úton rendeződik. Ennek érdekében Tőkés László püspök, EP-képviselő közbenjárását kéri.

 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Tájékoztatási Szolgálata