Folyamatos szakképzés a követelmények szerint

Nagyvárad – Pénteken 10 órától a Bihar megyei Foglalkoztatási Ügynökségen tartottak szemináriumot a fentebbi címmel mellyen jelen volt Derzsi Ákos a Munkaügyi Minisztérium államtitkára is.

Az eseményre a Folyamatos nevelés hete Romániában elnevezésű esemény keretében került sor. A szakmai tövábbképző és átképző tanfolyamokat tartó iskolák és szervezetek képviselőin kívül hivatalosak voltak a Munkáltatók Bihar Megyei Szövetségének valamint a szakszervezeteknek a képviselői is, de az utóbbiak nem jelentek meg.

Derzsi Ákos államtitkár elmondta, hogy, Romániában nagy munkaerőkrízis alakult ki, s egyre súlyosbodik. Sok a nyugdíjas, s a nyugdíjakat egyre növelik, de kevés a fiatal munkaerő, akik táplálnák a nyugdíjalapot. Nyugaton három aktív dolgozóra jut egy nyugdíjas, nálunk pedig 1,25-re. Egyes mesterségek eltüntek, mások megjelentek, de az újonan megjelentekhez nem lehet szakembert kapni, sőt egyes szkmában még olyan sincs , aki kiképezhetné azokat. A munkaerő mobilitása Romániában nem csak területileg, hanem szakmailag is kicsi. Az iskolai képzés nincs összehangolva a munkapiaci igényekkel, ezért szükség van a továbbképző és átképző tanfolyamokra.

Dacian Nica a Foglalkoztatási Ügynökség aligazgatója elmondta, hogy vannak lehívható pénzalapok szakmai tanfolyamok szervezésére, de csak azok jutnak hozzá, akik a jelenleg hatályos törvények alapján engedéllyel rendelkeznek ilyen tanfolyamok megtartására. Többnyire jogi személyek, szakiskolák kapnak engedélyt, de inasokat képezhetnek magánszemélyek is. A szakmai képzés stratégiáját, mely szerint a lakosság mintegy 7 százaléka kell részt vegyen ilyan tanfolyamokon, 2005-ben , tehát még az EU csatlakozás előtt dolgozták ki. Ez több ok miatt megvalósíthatatlan. Egyik ilyen ok, hogy a cégek nem akarnak beruházni 35-40 éven felüliekbe. Amúgy sokszor a képzés minősége is hagy kivánnivalót. Megyénkben 48 cég foglalkozik szakmai továbbképzéssel és átképzéssel mintegy 148 mesterségben.

Amúgy a hatályos törvény szerint a munkáltatók kötelesek legtöbb két év alatt minden alkalmazottuknak megadni a lehetőséget a továbbképzésre. Ennek költségeit leírhatják az adóalapból. A munkanélkülieknek, politikai menekülteknek, bortönből szabadultaknak, külföldről hazaköltözötteknek és hátrányos helyzető kategóriáknak ingyenes a szkmai képzés. A Bihar megyei Foglalkoztatási Ügynökség által szervezett tanfolyamokon ezideig 485 munakanélkülit képeztek át, hangzott el  szemináriumon.