Főhajtás Szent László király előtt

Főhajtás Szent László király előtt
Nagyvárad- Szerda este a váradi Római Katolikus Püspökség szervezésében a Püspöki Palota emeletén megnyílt a Szent László öröksége. Egyházművészet a középkori váradi egyházmegyében című fotókiállítás.

Két igen érdekes és értékes rendezvény helyszíne volt szerda este a római katolikus Püspöki Palota emelete: megnyitották a Szent László öröksége. Egyházművészet a középkori váradi egyházmegyében című, július 25-ig megtekinthető kiállítást, és bemutatták a rendkívül igényes kivitelezésű és tartalmú, hiánypótlónak is mondható Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály. Alapító királyunk ábrázolásai a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében című könyvet, mely Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád szerkesztésében, kezdeményezésére jelent meg.

A szép számú érdeklődőt üdvözlő Exc. Böcskei László megyés püspök azon meggyőződésének adott hangot: a rendezvény időutazásra invitálja a megjelenteket az egyházmegye történetének két évszázadába, a felvételek segítségével feltárva azokat a vallásos és művészeti jellegű kincseket, drága örökségeket, melyek a városhoz, illetve a katolikus püspökséghez kötődnek. A tér- és időbeli kalandozás az egyházmegye középkori határain belül bemutatja mindazt a szépet és jót, ami a magából kitekintő, Istent kereső emberi tehetségnek köszönhető, de ugyanakkor rávilágít arra is, ami nem humán alkotás, hanem ennél magasztosabb. A főpásztor úgy fogalmazott: az akkor élt emberek valami rendkívülit akartak Istennek felajánlani, az ő dicsőségére létrehozni, művészetüket pedig arra a belső erőre alapozták, amit hitnek nevezünk. Hittek valakiben és valamiben, ahogyan Szent László is a hit bajnoka volt. A könyv segítségével a róla szóló ábrázolásokat ismerhetjük meg, melyek az egyházmegye jelenlegi határain belül levő templomokban találhatóak. Múlt és jelen ötvöződik tehát a kettős eseményen, köszönhetően a fényképeket készítő Lakatos Attilának, Balla Tündének és Csorba Sándornak, valamint a Voiticsek-nyomdász házaspárnak.

Két témakör

Lakatos Attila örömét fejezte ki, amiért a váradi egyházmegye egyáltalán nem szegény, de szétszóródott középkori örökségét legalább egy (nem teljes) fényképkiállítás erejéig sikerült egybegyűjteni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a közel 200 fotót tartalmazó tárlat két témakört jár körül. A nagyobbik része az egyházmegye egykori területén- például a Kalota völgyében- levő tizenhat templom építészeti/ falfestészeti kincseit tárja fel, az egyharmada pedig azokat a tárgyi emlékeket mutatja be, melyek szétszóródva vannak magán és egyházi, állami gyűjteményekben Magyarországon, illetve szerte a Kárpát-medencében. Az összeállításért köszönet jár Boka Lászlónak, az OSZK tudományos igazgatójának, az Országos Széchényi Könyvtárnak, az Esztergom-Budapesti Római Katolikus Főegyházmegyének, a Győri Római Katolikus Egyházmegyének, a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

A nívós kiadványt bemutató Csorba Sándor A hit évére is utalva arról beszélt, hogy Szent László sziklahitű király volt, nem véletlen, hogy alakja és cselekedetei megihlették az utódokat. A könyv egyébként két fő részből áll- mondta-, egy rövidebb, leíró rész Szent László életét, a róla szóló legendákat ismerteti, a terjedelmesebb rész pedig fényképeket tartalmaz templomokról, kegytárgyakról, képzőművészeti alkotásokról. Voiticsek Ilona röviden annyit jegyzett meg: nyomdászként kötelességüknek érzik a gondolatokat és az írott szót közkincsé tenni, ezt a kötetet pedig főhajtásnak szánták Szent László nagysága és emléke előtt.

Ciucur Losonczi Antonius