Főhajtás Szent László előtt

Főhajtás Szent László előtt
Nagyvárad- Kedd délután a Kanonok soron szokásos havi találkozójukat tartották a partiumi és erdélyi nemeseket tömörítő Nobilitas Egyesület tagjai. Ezúttal Benedek Ramóna hitoktató volt a vendég.

A megjelenteket Szabó István ügyvezető elnök köszöntötte, majd Mons. Fodor József általános helynök, a Nobilitas Egyesület vezetője beszélt a húsvéti népszokásokról, és az ezt megelőző nagyböjti időszakról, valamint röviden ismertette Szent László életének főbb történelmi, egyházi vonatkozásait. Ezután Széll Katalin egyesületi titkár egy alkalomhoz illő versajándékkal örvendeztette meg hallgatóságát.
Az e havi meghívott, Benedek Ramóna, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum hitoktatója hangsúlyozta: nem annyira előadást szeretne tartani Szent Lászlóról, hiszen a váradiak sokat tudnak és olvastak róla, inkább főhajtásnak szánja a prezentációját, a teljesség igénye nélkül azzal a céllal, hogy közelebb hozza a lelkiségét. Ráhangolódásképpen egyik legendájának kortárs zenei feldolgozását játszotta le felvételről, illetve az egybegyűltek közben böngészhettek egy albumot, mely Kárpát-medencei templomok Szent László legendáit (főleg a magyar lány megmentését) megörökítő freskóit tartalmazza.

Példaértékű

Mondandójának alátámasztásaképpen a tanárnő többször idézett Harsányi Lajos Fejjel nagyobb mindenkinél című könyvéből. Utalt Szent László lengyelországi gyermekkorára, hazatérésére, vitéz és bátor tetteire, az őt övező közismert legendákra (Szent László „pénze”, tordai hasadék, Szent László füve, a víz fakasztás története). Az elhangzottakból jól kirajzolódott a király alázatossága, bölcsessége, bátorsága, igazságossága és hősiessége, valamint példaértékű élete, melynek középpontjába mindig Istent helyezte, bebizonyítva azt, hogy lehet az ő törvényei szerint élni bármilyen hivatásunk is legyen, ha a jó ügyek mellett elkötelezetten cselekszünk.
Ahogy általában lenni szokott, a családi háttere meghatározta fejlődését és jellemét, apjától a vitézséget, anyjától az imádságos lelkületet örökölte. Jellemző rá, hogy állítólag már tíz éves korában éjjelente titokban kiszökött, hogy a templomban a püspök mellett imádkozzon, és későbbi élete folyamán sem hozott úgy fontos döntéseket, hogy előtte ne kérte volna az Úr segítségét. Egyik álma az volt, hogy a királyságát Isten országává tegye- ezért hozott szigorú törvényeket-, és az egyházhoz való hűsége egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy templomokat, monostorokat építtetett. Az őt övező, évszázadokon átívelő tisztelet egyebek mellett az is jelzi, hogy számos település, iskola őrzi a nevét, művészeti alkotások és regények ihletője az alakja- mondta egyebek mellett Benedek Ramóna.

Ciucur Losonczi Antonius