Fogyasztóvédők akcióban Szatmár megyében

Szatmár megye – A Területi Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 2008 első negyedévi mérlege szerint az év első három hónapjában összesen 364 akcióban vettek részt a hivatal munkatársai és 361 jegyzőkönyvet vettek fel.

Ebből 308 esetben szabálysértés miatt róttak ki büntetést, amelyek közül 154 esetben már be is folyt a büntetés összege, amely megközelíti az 500 ezer lejt. Hatvan esetben állították le véglegesen a kifogásolt termék forgalmazását, és 10 céget köteleztek arra, hogy átmenetileg – az észlelt hiányosságok pótlásáig – szüneteltesse tevékenységét. A hivatalba ugyanezen időszakban 131 reklamáció érkezett, amelyekből 128-at már le is zártak. A 131 eset közül 93 bizonyult indokoltnak, és a fogyasztóvédelmi hivatal munkatársainak közbelépésének köszönhetően a nem megfelelő termékek cseréje, vagy a vásárlási ár visszafizetése megtörtént.

A legmagasabb összegű kártérítés egy ökologikus központi fűtés esetében történt, amelyet a Szatmár és Kolozs megyei felügyelőségek együtt oldottak meg. A szóban forgó összeg 10 ezer euró, amelynek 80%-át a Szatmár, míg 20%-át a Kolozs megyei felügyelőségeken keresztül kapott meg a károsult.