Fogadalomtétel a premontreieknél

Fogadalomtétel a premontreieknél
Június 13-án, hétfő délután 15 órakor a Szent István vértanúról nevezett Váradhegyfoki Premontrei Prépostság széktemplomában megtartott szentmise keretében ünnepélyes premontrei szerzetesi örökfogadalmat tett Propszt András Antal testvér.

Nem véletlenül a szentmise dátuma, mert ez Páduai Szent Antal ünnepnapja és a fogadalomtevő az Antal nevet választotta, valamint a délután 3 óra, amely a kegyelem órája.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, Váradhegyfoki prépost-prelátus volt, részt vett még Balogh Péter Piusz O.Praem gödöllői kormányzó-perjel, több premontrei kanonokrendi testvér Csornáról és Gödöllőről, premontrei nővérek Zsámbékról, több nagyváradi pap, valamint az örökfogadalmas családjának tagjai és a hívek. Antal testvér örökfogadalmat tett a prépostnak, a többi premontrei testvérek is áldásukat adták rá, majd megkapta és beöltözött a premontrei kanonok rendi szerzetesek fehér habitusába.

Szebeni Lajos