Figyelmetlen diákok

Szatmár megye – Közel még 400 szabad hely van a középiskolákban, melyek nagyrészét szeptemberig elfoglalják.

Amint azt megtudtuk július 21-én délelőtt körülbelül 70 diák iratkozott be a speciális helyleosztásra, melyet azoknak a VIII. osztályos diákoknak szervezett a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, akik nem arra a helyre jutottak be, ahová szerettek volna — tudtuk meg Kónya László főtanfelügyelő–helyettestől. Ma azokban az iskolákban vizsgázhatnak a diákok, akik valamilyen elhivatottsági osztályba szeretnének bejutni. Amint azt a főtanfelügyelő–helyettes elmondta megyénkben több hely is elfoglalatlanul maradt, többek között: a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban 34, Hám János Római Katolikus Iskolaközpontban 11, Aurel Popp Művészeti Líceumban 6–8, Eliza Zamfirescu Technikai Kollégiumban 45, Nagykárolyi Inasikolában 73, stb. üres hely maradt még a VIII. osztályt végzett diákok számára. Kónya László tájékoztatása szerint a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban azért maradt 34 hely üresen, mert a diákok ugyan jelentkeztek az intenziv nyelv osztályba, de nem mentek el a bejutáshoz szükséges nyelvvizsgára. A gimnáziumban eddig nem volt bilingv (kétnyelvű) osztály, ezért a tanulók nem tudták, hogy mikor is kellene nyelvizsgára jelentkezzenek — folytatta Kónya. Elmondása szerint 24–en már vizsgáztak és még ma is lehetőségük nyílik a felvételizőknek résztvenni a nyelvvizsgán.
Speciális leosztás
Július 23-án délelőtt a tanfelügyelőségen azok a diákok, akik magyar tagozaton szeretnének tanulni, de a számítógépes leosztás során román tagozatra, vagy lakhelyüktől távoli iskolába — például széri diákot Tasnádra osztott le a számítógép — kerültek résztvesznek a speciális leosztáson. A főtanfelügyelő–helyettes szerint ezek a „hibák” okai lehet, hogy a diákok figyelmetlenül töltötték ki a jelentkezési lapokat, valamint a pedagógusok tanácsaira hallgatva minél több helyet megjelöltek a jelentkezési íven, így lehet az is, hogy egészen távoli városokban jutottak be egy–egy osztályba. Szeptember 1 és 10 között pedig azok a diákok közpiskolai helyeiről gondoskodnak akik megbuktak és túllesznek a pótvizsgákon, vagy külföldről jönnek megyénkbe tanulni.