Figyeljenek a személyi okmányokra

Figyeljenek a személyi okmányokra
A Bihar Megyei Személyi Nyilvántartó ezúton is kéri a lakosságot, hogy személyi okmányait időszérűsítse, ha arra szükség van.

A következő esetekről van szó: lejárt személyi igazolványok; rövidesen lejáró személyi igazolványok; elvesztett, megrongálódott személyi igazolványok; amikor a személyi adatok házasság, válás, név vagy lakhely váltása miatt módosultak; ha változott az utca neve vagy az utcán belüli számozás; ha változott a település rangja; ha a tulajdonos fotója már nem felel meg a pillanatnyi állapotnak; ha változott a személyi szám. Kötelező személyi igazolványt készíteni a 14 évükhöz ért fiataloknak. A személyi igazolvány elkészítésére törvényes határidők vannak szabva: minimum 15 nap lejárta előtt, de nem több, mint 180; adatváltozás esetén 15 napon belül; kiskorúak esetében 15 nappal a 14 életév betöltése előtt. A területileg illetékes személyi nyilvántartókban minden információval állnak az érintettek rendelkezésére, a kötelezettség elmulasztása az egyéb részletekre is vonatkozó 2005/97-es sürgősségi kormányrendelet értelmében 40 és 80 lej közötti büntetéssel sújtható.