Fiatalokkal erősít a Máltai Szeretetszolgálat nagyváradi fiókszervezete

Fiatalokkal erősít a Máltai Szeretetszolgálat nagyváradi fiókszervezete
Szombat délelőtt a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban éves közgyűlését tartotta a Romániai Máltai Szeretetszolgálat nagyváradi fiókszervezete. Fiatalok csoportja alakult.

Szokása szerint egy Böjte Csaba-idézettel indította évi beszámolóját Bruncsák Gyöngyi elnök, mely ezúttal arról szólt, hogy a jótett önmagában hordozza a fizetséget. Azt mondta: amikor 2012-ben elvállalta a váradi fiókszervezet vezetését, nem is gondolta, hogy milyen nagy terhet vállal. Napjainkban is ugyanis sok a szomorú, szegény sorsú ember, családok bomlanak szét, a fiatalok kivándorolnak. Mindenkinek természetesen nem tudnak segíteni, de szerény lehetőségükhöz mérten igyekeznek segíteni a hozzájuk fordulóknak, az árváknak, az időseknek, a betegeknek, a romáknak. A tavalyi évre vonatkozó beszámolójából- melynek apropóján köszönetet fejezte ki a támogatóknak- többek közt kiderült: 2016 a nagyenyedi jótékonysági bálon való részvétellel kezdődött számukra. Élelmiszereket juttattak el a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gálospetri házába, ott voltak Kolozsváron az éves lelkigyakorlaton, a lakossági felajánlásokból származó ruhaféleségeket, bútorokat osztottak szét a nagycsaládosok közt, támogatták az élesdi iskola mesemondó versenyét, bébiételeket és müzlit osztottak, jótékonysági vásárt rendeztek a Barátok temploma udvarán, fedezték a tagjaiknak a mozgássérültek táborába való utazásának költségét, karitatív koncertet szerveztek, Máriaradnára zarándokoltak, megünnepelték a szervezet fennállásának 25. évfordulóját, elindították ők a Mindennapi kenyerünk elnevezésű akciót, melynek keretében kéthetente 100 darab kenyeret visznek köröstarjáni rászorulóknak, együttműködtek a Gyermekmentőkkel és más hasonló entitásokkal stb. Úgy fogalmazott az elnök asszony: úgy tűnik, egyre többen készek segíteni, keresik a kapcsolatfelvételt jótékonysági szervezetekkel, gondot okoz viszont a bizalom hiánya.

Pályázni

Boka Éva helyettes olvasta fel Tischler Ferenc, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat országos főtitkárának üzenetét, melyben a levélíró arra buzdított, hogy az elődök által lerakott komoly alapokra építkezve, a mostani nehéz időkben próbáljanak bevonni minél több szociálisan érzékeny és vallásos személyt a tevékenységeikbe, különféle eszközökkel népszerűsítsék magukat, és jó szokásaikat, szép hagyományaikat megtartva adjanak választ a 21. század kihívásaira abban az értelemben, hogy használják a modern technikát és minél több projektet írjanak.

A közgyűlésen az is kiderült, hogy fiatalokkal erősítenek a váradi máltaisok. Az ifjúsági csoport vezetőjének Kiss Balázst választották, de mivel ő sajnos objektív okok miatt nem tudott jelen lenni, a terveiket felesége, Kiss Melinda ismertette. Megtudtuk: sokat pályáznának, elsősegély tanfolyamokat indítanának, illetve elsősegély-táskákkal szeretnék felszerelni az Ady, az Eminescu és a Szent László líceumokat. Gyermekcsoportot indítanának, fejlesztenék a szervezet internetes oldalát, a szociálisan rászoruló 26-50 éves korosztálynak ingyenes fogászati ellátást biztosítanának, szociális telefonos segélyvonalat működtetnének.

Általános tervként Bruncsák Gyöngyi azon vágyukat juttatta kifejezésre, hogy Hegyközszentmiklóson egy nappali idősellátó központot létesítésének, ehhez azonban szintén támogatókra lenne szükségük, mert önerőből nem tudják megvásárolni a kiszemelt birtokot.

Ciucur Losonczi Antonius