Fiatalok szakmai képzése Budapesten

Fiatalok szakmai képzése Budapesten

Nagyvárad – Papp Gergely, a  Pontus Iuventae
Alapítvány elnöke  a Leonardo da
Vinci programot mutatta be a Nagyváradon szervezett
Kárpát-medencei Nyári Egyetemen.

A 9. Kárpát-medencei Nyári Egyetem
keretén belül, a közgazdaság
szekció egyik előadásán egy olyan
programot mutatott be Papp Gergely, a Pontus Iuventae
Alapítvány elnöke, mely része az
EU, Egész Életen át Tartó
Tanulási Programjának. Ez a program a
Leonardo da Vinci, melynek lényege
többek között: ismeretek,
képesítések megszerzése,
szakmai képzések, személyes
fejlődés támogatása és az
EU munkapiacán való
érvényesülés. A program 
álltalános ismertetője után, az
előadó, röviden bemutatott egy a
közelmúltban futott EU támogatott
Leonardo típusú projektet, melynek
szervezői a nagyváradi Partiumi Michiel
de Ruyter Tudományos Társaság

(www.deruyter.ro) valamint a budapesti Pontus
Iuventae Ifjúsági
Alapítvány
(www.iuventa.hu).  A
program címe “Vocational Training in the
Tourism Industry” (Szakmai képzés a
Turizmus Iparágban). Tíz, nagyváradi
és erdélyi egyetemet végzett fiatal
vett részt a programban, ahol
januártól májusig  vettek
részt szakmai képzésen a Budai Sport
Hotelben, a Ramada Plaza Budapest hotelben és a Pro
Family Travel utazási irodában.
Munkakörük többek között
felszolgáló recepciós, wellness,
house-keeping illetve irodai munka volt. A fiatal
munkavállalóknak szállás,
étkeztetés és utaztatás volt
biztosítva s ezen felül havi 150 euró
zsebpénz.  Ezeken kívül a
résztvevők angol nyelvi képzésen
is résztvettek valamint
különböző, a nekik szervezett 
kulturális programokon és
kirándulásokon.  Mindez a
résztvevők nem formális
tanulását segítette elő, mely az
effajta programok legfontosabb összetevője.