Fiatalok keresztútja Monospetriben

Fiatalok keresztútja Monospetriben
Bihar megye – Ifjúsági keresztútra gyűltek össze a margittai esperesi kerület fiataljai szombat délután a monospetri római katolikus templomban. Hét település ifjai készültek a közeledő húsvétra.

Az esemény főcelebránsa a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye ifjúsági referense, Vakon Zsolt  püspöki titkár volt. Hét település (Margitta,Tóti, Szalacs, Micske, Fegyvernek, Szentjobb, Monospetri) mintegy hatvan fiatalja, és az őket elkisérő lelkipásztorok jöttek el, hogy a nagybőjti időszak vége felé együtt legyenek tanúi Jézus szenvedéstörténetének. Az egybegyülteket a házigazda Nagy János atya köszöntötte, miután Vakon Zsolt bevezető gondolataiban az emmausi tanítányok  szavaira utalva („Uram maradj velünk, mert beesteledik és már elhanyatlott a nap”) teremtette meg a bensőséges hangulatot.

Szeretlek téged”

A keresztút egyes állomásain a plébániák fiataljai tartottak elgondolkodtató elmélkedéseket, a stációk közötti úton pedig Hajas Attila kántor vezette helyi kórus felemelő éneke örvendeztette meg a jelenlevőket. A kereszutat szentmise követte, amelyben Vakon Zsolt egy árvaházban nevelkedő kislány történetével illusztrálta a szeretet jelentőségét az emberi életben, aki szülei elvesztése után, az intézmény falai közül kilesve döbbent rá, hogy az ott elhaladó emberek arcán tükröződő szomorúságot a szeretet hiánya  okozza. Ezért az épület előtt levő fa ágára függesztve egy papíroson a ”Nem tudom ki vagy, de én szeretlek téged!” -üzenettel csalt mosolyt, s örömöt az azt megtaláló, s elolvasó arcára.

Imádságos lelkület

Ezt a szeretetet,vidámságot kell tükrözze a mi életünk, s magaviseletünk is, hisz az isteni szeretet  legnagyobb megnyilvánulása, hogy egyszülött fiát adta értünk, mondta az atya. Egy keresztet tartva kezében mutatott rá, hogy Istennek üzenete van számunkra, s ezt csak kedvességben, és szeretetben  adhatjuk tovább. Hangsúlyozta az imádság fontosságát is, hisz a nagybőjti felkészülés időszakában elengedhetetlen a bűnbánat, az imádságos lelkület. Az esemény zárásaként a jelenlevők agapén vettek részt.

Kuzsma Tünde

Címkék: , ,