Fergeteges gálaműsorral zárult a táncegyüttesek találkozója

Fergeteges gálaműsorral zárult a táncegyüttesek találkozója
Vasárnap este a nagyváradi színházban megtartott gálaműsorral ért véget a VIII. Erdélyi Magyar Hivatásos Táncegyüttesek Találkozója.

 

Az ünnepi program este hét órakor a házigazda Nagyvárad Táncegyüttes művészeti vezetőjének, Dimény Leventének a köszöntésével vette kezdetét, majd a zsűri nevében dr. Kovács levente rendező értékelte a fesztivált. Kovács Levente kiemelte: „örömünk elsősorban abból fakad, hogy erőteljes fejlődést tapasztaltunk, hallottunk briliáns zenei megoldásokat, kivételes hangú énekeseket, láttunk parázs, lendületes táncokat, impozáns színpadi fegyelmet, olyasmiket, amik becsületére válnak a társulatoknak. A zsűri úgy döntött, hogy nem rangsorolja az eseményeket. Azokat a feltűnő jelenségeket jelezte a zsűri a megítélt díjakkal, amelyek valamilyen szempontból kiemelkedtek, mint például a nyelv megújítására, a stílus megújítására történő törekvéseket. Alapvető jellemvonása ennek a fesztiválnak az volt, hogy a néptánc és a hagyományos néptáncelemekre épülő előadásmódok egyre inkább valamilyen fajta színpadi nyelvezet felé fejlődnek. Minden előadásnak volt központi gondolati magja, volt sajátos stílusa, és mindegyikben láttuk az előadók fegyelmezett, rendkívül intenzív munkáját. Külön kiemelném azt az egészen figyelemre méltó jelenséget, hogy itt Nagyváradon, ahol a legfiatalabb, mindössze tíz esztendős együttes van, a Nagyvárad Táncegyüttes jelentős fejlődésen ment keresztül, és igen erőteljes színekkel került be a hazai táncegyüttesek sorába. Ma már nem a kezdő, fiatalabb testvérnek kijáró elnézéssel beszélhetünk róla, mert egyenrangú művészi társa lett a többi együttesnek.” Kovács Levente értékelője után az eseményt támogató Bihar Megyei Kulturális Hagyományőrző és Népszerűsítő Központ képviseletében Tank György emelte ki a szervezők kifogástalan munkáját.

Jöjjön a tánc!

Elsőként a Nagyvárad Táncegyüttes zenekara lépett fel, tótkomlósi csárdással, gyors és oláhos muzsikával szórakoztatva a közönséget, majd a táncosok is színpadra léptek magyarbődi táncokkal. Az együttes produkciójának koreográfusai Dobsa Mónika és Dobsa Tamás voltak. A váradiak előadása után Biró Rozália, a nagyváradi helyi önkormányzat RMDSZ frakciójának vezetője ment fel a pódiumra, hogy átadja az általa felajánlott, a szakmai zsűri döntése alapján odaítélt különdíjat. A politikus elmondta: „A Jóisten úgy akarta, hogy ezzel a kommunikációs módszerrel, mint ami a tánc, a néptánc nem lehet mást, csak örömet és gyönyörűséget okozni. Nem lehet bántani, nem lehet sérteni vele, maximum félrebicsaklik egy lépés, de egy ekkora forgatagban ez nem látszik. Megköszönöm a táncegyütteseknek azt, hogy átadják a közösségnek tudásuk legjavát, és hogy átadják nekünk, nézőknek azt az erőt, melegséget és hitet, hogy a nemzetünk él. És ugyanígy szükséges, hogy mi valamennyien, amennyire erőnk és tudásunk engedi, adjunk a közösségnek ott, ahova a gondviselés rendelt bennünket, hiszen közösségünk csak azáltal gyarapodhat, amit mi mi magunk nyújtunk egymásnak.” Biró Rozália a Nagyvárad Táncegyüttesnek nyújtotta át a díjat a Fekete Sáfrán című előadás eredeti táncszínházi megjelenítéséért. A Szigligeti Színház különdíját kapta az Udvarhely Táncműhely Záp-hiányok című előadása is, irodalmi szöveg értékes táncszínházi megjelenítéséért.

Díjeső

A második fellépő az esten a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes volt, mely küküllőmenti és felcsíki táncokat mutatott be Szűcs Gábor, Urbán Mária, Péter László, Antal Zsolt és András Mihály koreográfiájában. Az együttes fellépése után az általa a fesztivál keretében bemutatott Ördöngösök Füzesen című produkcióban nyújtott hiteles előadásért vehette át a Szigligeti Színház különdíját az együttes vezetője, András Mihály. Következett a sorban a Háromszék Táncegyüttes, amely vajdaszentiványi táncokkal készült a gálára. Műsoruk koreográfiáját Kádár Ignác és Baranyai Barbara dolgozta ki, kísért a Heveder zenekar. Lendületes előadásuk után a Heveder zenekar nevében vette át a különdíjat az együttes prímása, Fazakas Levente. A Duna Televízió különdíját is a Háromszék Táncegyüttes vitte el a Száz évig című előadásuk jutalmaképpen. A díjat átvette Deák Gyula az együttes vezetője. Végezetül a Maros Művészegyüttes vette birtokba a színpadot, kalotaszegi hangulatot varázsolva a színházba Vajda János koreográfiája alapján. A Maros Táncegyüttes is különdíjat kapott, ők a hagyományos táncok újszerű vizuális megjelenítéséért érdemelték ki az elismerést. A gálaműsor végén minden résztvevő táncegyüttest a színpadra invitáltak, majd az össznépi táncolás után egy tortát toltak a színpadra, majd ismét rövid tánc következett, és ezzel zárult a VIII. Erdélyi Magyar Hivatásos Táncegyüttesek Találkozója.

Pap István