Ferenc pápa, a teremtésvédelem apostola

Akt.:
romkat.ro
romkat.ro
Ferenc pápa enciklikája, Laudato si’ (Áldott légy) a teremtett világ védelmével, a természet értékeinek megbecsülésével foglalkozik, ráirányítja a figyelmet a környezet elemeivel való bánásmódra.

„Az emberiségnek még meg van a képessége arra, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében… nem veszett el minden, mert az emberi lények, akik képesek a végsőkig lealacsonyítani önmagukat, arra is képesek, hogy önmagukat felülmúlják, visszatérjenek a jó választásához és újjáéledjenek.” Ferenc pápának az első enciklikája, melyet 2015 június 18.-án tettek közzé. A címe Assisi Szent Ferenc 1225-ben írt Naphimnuszára utal, amely a Teremtőt dicsőítő himnusz.
Július 13.-án, a pápai enciklikát a Kolozs –Dobokai Római Katolikus Főesperesség által szervezett rendezvényen ismertette Ft. Kovács Sándor főesperes – plébános. „Ferenc pápa, a teremtésvédelem apostola- Assisi Szent Ferenc nyomdokain” címmel tartott értekezésében.
Amint Kovács Sándor kifejtette, a pápai dokumentumot ökológiai enciklikának is nevezhetjük. Több világnyelvre lefordították, melyet 70000 példányszámban adott ki a Vatikáni Könyvkiadó. A környezetvédelemnek nincs önálló vatikáni intézménye, hanem az Igazságosság és Béke Pápai tanács keretében foglalkoznak a témával.
Ferenc pápa szolgálata kezdetétől jelezte, hogy enciklikát fog közölni a teremtésvédelméről. Ebben a dokumentumban, Szent Ferenc nyomdokaira lépve, dicséri az Istent a teremtett világért.
Ft. Kovács Sándor főesperes megmagyarázta, hogy Róma püspöke miért vette fel a Ferenc nevet.
A pápa néhány egyszerű szóval elmondta döntésének születését, amely nem hosszas eszmélődésből, hanem egy baráti ölelésből született. Pápaválasztáskor „szomszédom volt Sao Paulo nyugalmazott érseke, Claudio Hummes bíboros, jó barátom. Mikor a pápaválasztás megtörtént, átölelt, megcsókolt, azt mondta: „Ne feledkezz meg a szegényekről!” A szegényekkel kapcsolatban Assisi Szent Ferenc jutott eszembe. Ferenc a béke embere, a teremtést szerető és őrző ember.” A Főesperes kiemelte, hogy a Szentatya életvitelét a szerénység jellemzi.
Rendkívül szemléletesen beszélt az embereknek Ferenc pápához való viszonyulásukról. „Bár a Szentatyát rengetegen szeretik, lesznek olyanok is, akik azzal vádolják, hogy szereptévesztésben szenved, nem úgy viselkedik, ahogy az egy pápától elvárható, s lám megint olyasmivel foglalkozik, ami nincs kapcsolatban az Evangélium hirdetésével, vagy az Istent magasztaló szent Liturgiával. Ezek az emberek rossz néven veszik, hogy a Szentatya nem a hagyományok elvárásai szerint vezeti az Egyházat, hanem visszamegy az igazi fundamentumhoz, Jézus Krisztushoz. Ahhoz a Jézushoz, aki nagy szeretettel beszélt az ég madarairól és a mezők liliomairól.” Hívő ember ebből megérti, Jézus természetszeretetét.
Az Anyaszentegyház kiemelten figyel a teremtett világra, illetve a természet válságára.
Érdekes az utóbbi 25 évben történő változásokra vonatkozó eszmefuttatása. Lényeges változások történtek a világunkban. Szétestek a kommunista diktatúrák, fejlődésnek indultak a szabadkereskedelmi hálózatok. Bár az országok közti fejlődés különbségek csökkentek, azonban egyes társadalmakon belül egyre nagyobb mélység tátong a szegények és leggazdagabbak közt. A pazarló, felelőtlen gazdálkodás miatt az eljövendő nemzedékek számára a bioszféra élhetetlenné válhat.
A 24. órában született meg Ferenc pápa enciklikája, tanítása. A dokumentum a hívőknek és a hitetleneknek szól, de főleg a világ vezetőinek. A környezeti rendszerek kritikus állapotba kerültek, néhány év, évtized múlva lesznek olyan térségek, ahol a legelemibb életfeltétel biztonsága is megszűnik. Vagy megszűnhet. Ha ez bekövetkezik, akkor már nem tíz, százezres nagyságrendű lesz a környezeti menekültek száma, hanem annak sokszorosa. Nem a háború, hanem inkább a vízhiánya kényszeríti őket biztonságosabb helyre menekülni. „Falakkal” már nem lehet ebben a helyzetben védekezni. Kovács Sándor hangsúlyozta: Egyetlen dolgot tehetünk: meg kell előznünk, és idejében kezelnünk kell a fenyegető ökológiai és az abból következő emberi katasztrófát.
A Laudato sì Ferenc pápa első önálló enciklikája. (Az enciklika (litterae encyclicae – epistulae encyclicae) a római katolikus egyház fejének, a pápának egy meghatározott témát feldolgozó körlevele, amelyet a világ püspökeihez és rajtuk keresztül a papsághoz, valamint a hívekhez, sőt gyakran minden jóakaratú emberhez intéz.)
Ft. Kovács Sándor főesperes –plébános a Szentatya életviteléről elmondott néhány, szerénységére vonatkozó jellemzőt.
„Ferenc pápa rendes körülmények között este kilenckor fekszik le, és egy órát még olvas. Akkor aztán gyorsan el tud aludni, és mélyen alszik hat órát. Ebéd után negyven perc-egy óra sziesztát szokott tartani. Televíziót nem néz, amióta 1990 júliusában megígérte a Kármel-hegyi Szűzanyának. Nyilván azért, mert sok időt takarít meg ezzel, s mert a tévé annak ellenére, hogy sok értéket nyújt, ugyanakkor sok felesleges műsora is van. Mivel pedig tájékozódnia kell, a Szentatya minden reggel átolvassa a La Republica aznapi számát. Erre elég 10 perc számára, mert nyilván csak a hírek érdeklik, nem a magyarázat.”
A pápai enciklika megjelenése megelőzi a Párizsban tervezett ENSZ 21. Klímakonferenciáját, amely 2015. november 30. –december 11. között kerül megrendezésre.

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,