Fénnyel való találkozás ünnepe

Fénnyel való találkozás ünnepe
Nagyvárad- A vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött mise előtt a Székesegyházban Exc. Böcskei László megyés püspök elvégezte a gyertyaszentelés szertartását, majd égő gyertyával vonult a hívekkel.

Február 2. a katolikus egyházban Urunk bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amikor arra emlékeznek, hogy születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A jelenlevő agg Simeon a nemzetek világosságának nevezte őt, innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása.

A nagyváradi Székesegyházban is a délelőtt 10 órakor kezdődött szentmise előtt Exc. Böcskei László megyés püspök elvégezte a főbejáratnál a gyertyaszentelés szertartását, majd égő gyertyával a kezében, közösen vonult a hívekkel. Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Homíliájában az egyházmegye vezetője arra hívta fel a figyelmet: vannak találkozások, melyek az életünkben sokszor meghatározó szerepet töltenek be, mert meghatározzák gondolatainkat, magatartásunkat, jelenünket és jövőnket, a céljainkat és az ehhez vezető utat. Megérintenek bennünket, és olyan hatással vannak ránk, hogy nem tudjuk kitörölni ezeket az emlékezetünkből. A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén elhangzott evangélium témája is egy ilyen találkozást állít elénk, Jézus élettörténetének egyik fontos mozzanatát, mely üzenetnek nem csupán az ő életének megismerése szempontjából van jelentősége, hanem megváltásunk kiteljesedésének tekintetében is lényeges tudnivalót közöl, mely nélkül céltalanul bolyonganánk. Urunk bemutatásának ünnepe ugyanis Isten megnyilatkozását tárja fel, azt, hogy ő nem egy távoli, megközelíthetetlen valami, hanem elindult az embert megkeresni, megszólít minket és a követésére hív. Emiatt tehát a mostani ünneppel a karácsonyi titok elmélyítéséhez térünk vissza, felismerve magunkban az Istennel való találkozás alkalmatosságát és képességét, illetve azt, hogy Jézusban a mindenható Isten fénye ragyogott fel azért, hogy ez megosztódhasson a világban is, ezért Krisztus követői e fény visszatükrözői kell legyenek a világ számára- hangsúlyozta a főpásztor.

Fénykeresők

Prédikációjában Exc. Böcskei László ugyanakkor azt is nyomatékosította, hogy a világosság után vágyakozó emberként a keresztények elfogadják e fényességét, és készek továbbadni ezt. Megjegyezte: régen Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a karácsonyi ünnepkör befejezését jelentette, amikor az Úr világosságában járó hívő emberek úgy indultak tovább az életük útján, hogy ezt követően biztonságban, célirányosan haladjanak a végkiteljesedés felé. Már az 1. században a találkozás ünnepe volt ez a nap, amikor a figyelem Isten jóságára és szeretetére irányult. A 7. században Nyugaton is meghonosodott az ünnep, mint a megtisztulás és a megvilágosodás napja, az égő gyertyák pedig azt szimbolizálták, hogy a fény elűzi a félelmeket, Istennek a megismerése feloldja a korlátokat és a bizonytalanságot.

A főpásztor úgy fogalmazott: a zsidó hagyományok szerint minden elsőszülött fiúgyermek Isten tulajdonát képezte, ezért vitték el Szűz Mária és Szent József is Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy felajánlják, bemutassák az Úrnak, jelezve ezáltal azt is, hogy szabadságuk az Úrtól származik, aki kivezette népét az egyiptomi fogságból. Anna próféta asszonynak és az idős Simeonnak az életében a találkozás élményszerű megtapasztalásának hatására azért történhetett meg a változás, mert a reményteljes várakozás célhoz vezette őket. A bizalommal teli előretekintetés hírnökeiként azt prófétálták ugyanis, hogy az Istenre hagyatkozó embernek jövője van, nincs helye a reménytelenségnek és az elkeseredettségnek, mert az Úr távlatokat nyit számunkra. Példájuk azt bizonyítja nekünk, hogy az életkorunkra jellemző bölcsességgel kell készüljünk Isten fogadására, mert fénykeresőkként igent kell mondjuk az Úr közeledésére, hiszen az igazi fényt ő jelenti számunkra.

Ciucur Losonczi Antonius