Felvállalni az állandó keresést

Felvállalni az állandó keresést

Nagyvárad – Virágvasárnap
délelőtt barkát szenteltek a
nagyváradi Bazilika előtti téren. Az
ünnepélyes szertartást Böcskei
László megyés püspök
végezte, aki ezután szentmisét
celebrált a székesegyházban.


Az evangélium Szent Márk
könyvéből szólt.
Böcskei László megyés
püspök arra emlékeztette a szép
számban összegyűlt híveket,
hogy a jeruzsálemi nép
hozsannával fogadta az
Üdvözítőt, hozsannát
ujjongott, amikor az Úr Jézus
ünnepélyesen bevonult
városába. Tudjuk azonban azt is, hogy
pár nap múlva ezt a hozsannát egy
egészen más felkiáltás
követett: Keresztre vele!
 Virágvasárnapon valamennyien a
Jézus kiséretébe
szegődünk, és a jeruzsálemi
néppel hozsannát kiáltunk,
ezáltal elismerve őt Urunknak,
Királyunknak. Az előttünk
álló nagyhét kell segítsen
minket abban, hogy bűnbánatban és
összeszedettségben tudjuk
átélni Krisztus szenvedéseit is,
tudjunk mellette maradni a kereszt
kínjainál is. Ne legyünk mi azok,
akik keresztre feszítsdet kiáltunk, hanem
kisérjük őt hozsannával
Jeruzsálemből a Golgotáig, hogy majd
azután örvendeni tudjunk
dicsőséges
feltámadásának, tanácsolta
a főpásztor. 


A húsvéti előkészületi
idő az értünk emberré lett
lett, szenvedő és keresztre
feszített Úr Jézus
közelébe vezet, hangsúlyozta. A
világ bűne miatt vállalt sors
megdöbbenéssel tölti el a
hívő embert. Megtérésre,
javulásra és megbocsátásra
indít, de lelkesít is egyben, hogy
fogadjuk el a kereszt által nekünk szerzett
megváltást.

Kopogtató hang


A nagyböjti periódus ugyanakkor mindig
új lehetőségként
 ajánlkozik a katolikusok
életének
átértékelése
folyamán. A hívő keresztény
ember ilyenkor fel kell tegye magában azokat a
kérdéseket, amelyek létének
alapját érintik, úgymint: Mire
építem életemet?, Melyek azok a
mozgató erők, amelyek engem a
boldogságom elérése felé
késztetnek?, Mennyire vagyok
érzékeny azon értékek
iránt, melyek gazdaggá tehetik lelkemet,
szemben az igazságtalanság, az
erőszak és a szeretetlenség
romboló erőivel?. Ezen
kérdések kereszttűzében a mai
ember is megsejtheti Jézus
üzenetének állandóan
kopogtató hangját. Azt a belső
hangot, mely mindenkori meghívás, s mely
arra késztet bennünket, hogy legyünk
Krisztust kereső emberek, hogy vállaljuk
fel ezt az állandó kutatást,
és ne szorítsuk ki az
életünkből a Krisztussal való
találkozás
lehetőségét. 

Ciucur-Losonczi Antonius