Felületes tervezés lett a Kálvária domb veszte

Felületes tervezés lett a Kálvária domb veszte
A nagyváradi Kálvária dombon három munkálatot kell sürgősen elvégezni ahhoz, hogy megállítsák a további földcsuszamlásokat, áll a Kálvária dombi földcsuszamlást vizsgáló, szerdán ismertetett szakjelentésben.

A Temesvári Egyetem szakemberei által elkészített jelentés szerint a váradi Kálvária dombi földcsuszamlásnak több oka volt, tudatta a jelentést ismertető szerdai sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere. Az okok között szerepelt magának a területnek a geológiai szerkezete, hiszen a domb két talajtípusból, egy agyagos, vizet nem áteresztő, és egy porózus, homokos, vízáteresztő rétegből áll, ami önmagában is omlásveszélyes, de a leszivárgó, a két réteg között felgyülemlő víz csak fokozza a földcsuszamlások veszélyét. Ráadásul tavaly októberben nagy mennyiségű csapadék esett, ami a jelentés szerint szintén hozzájárult a földcsuszamláshoz. A továbbiakban a földcsuszamlás emberi tényező okozta okait veszi sorra a jelentés. Elsőként szerepel ebben a sorban az, hogy a Kálvária dombi munkálatok tervezői nem vették figyelembe a 2011-ben és 2014-ben elkészített természeti kockázati tényezőket vizsgáló tanulmányokat, és az azokban szereplő javaslatokat. Így például az ajánlottnál sokkal meredekebb, 30 százalékos lejtésű lett a domboldal a felújítás után. A vízelvezetést felületesen oldották meg a tervezők, ezzel magyarázható az, hogy nagy mennyiségű víz gyülemlett fel a domboldalon, ami végül közvetlen kiváltó oka volt a földcsuszamlásnak. A munkálatok során a domboldal nagy részén kivágták a fákat és a cserjéket, ami miatt még ingatagabbá vált a terület. A domboldalt földdel töltötték fel, de a tömörítést nem megfelelő módon végezték el. A szakjelentés megállapítja, hogy a kivitelező, a tervező és a munkálatvezető meg kellett volna hozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az építmények alapozása megfelelő legyen és stabil talajon történjen. A szakjelentés megjegyzi, hogy már eleve a 2014-ben elkészített természeti kockázati tényezőket vizsgáló tanulmányban is vannak hiányosságok, de a legnagyobb mulasztás az volt, hogy a munkálatok megkezdése előtt nem végezték el a domboldal stabilitási vizsgálatát, noha ebben kellett volna megállapítani azt, hogy milyen stabilizálási munkálatokat kellett volna elvégezni, illetve, hogy milyen mélyre kellett volna levinni az alapozást. Ennek a tanulmánynak a hiányában nem lett volna szabad elkészíteni sem a vendéglátóipari egység, sem pedig az utak terveit.

Javaslatok

A szakjelentés három munkálatot irányoz elő, amit sürgősen el kell végezni a domboldal megerősítése érdekében. Az első ilyen munkálat a vendéglátóipari egység és információs központ teraszának a megerősítése oly módon, hogy a terasz támasztóoszlopait kössék össze, illetve vasbetonnal kössék hozzá magának az épületnek az alapzatához. Sürgősen ki kell építeni a drénrendszert is. Először a talajvíz elvezetését kell megoldani, a szakemberek azt javasolják, hogy három, egyenként egy méter széles drénsáncot kell hosszában beépíteni a domboldalba a két talajréteg közé, ezt követően a felszíni vízelvezetést kell kialakítani úgy, hogy a víz ne a domboldalon, hanem a vízelvezető sáncokban folyjon le. Mindemellett magát a domboldalt is gyorsan stabilizálni kell, a szakjelentés ezt a domboldalba fúrt cölöpökkel és az ezekre rögzített sánckasokkal látja megoldhatónak.

Teendők

Ilie Blojan kifejtette, hogy a város már szerződést kötött a domboldal-megerősítés műszaki tervének elkészítésére, ebben szerepelniük kell a jelentésben megfogalmazott javaslatoknak. Miután a terv elkészül, a polgármesteri hivatal tárgyalásokat kezd különböző cégekkel a konszolidálási munkálatok elvégzésére. Mivel sürgősségi munkálatról van szó, a törvény lehetőséget ad arra, hogy közbeszerzési eljárás helyett közvetlenül odaítélhesse a város a munkálatokat egy kivitelezőnek, jegyezte meg Bolojan, akinek a megítélése szerint egy két-hét hét múlva el is kezdődhet a munka a dombon. Miután a megerősítés elkészül, vissza kell állítani az eredeti állapotokat. A polgármester szerint június 1-ig mindennel el lehet készülni, Hozzátette: nagyon fontos, hogy visszaállítsák az eredeti állapotot, különben a város vissza kell fizesse az Európai Uniónak a projekt megvalósítására kapott pénzt.

Ki a felelős?

Arra az újságírói kérdésre, hogy ki, vagy kik tehetők felelőssé a Kálvária domb leomlásáért, a polgármester azt válaszolta, hogy a tervezőket terheli a felelősség, mert csak a lejtő általános stabilitásának ellenőrzése után lett volna szabad elkészíteniük az általános és a részletes műszaki tervet, de a kivitelezőnek is megvan a maga felelőssége. Bolojan elmondta: mivel a domboldal stabilizálás és az eredeti állapot visszaállításának költségeit a város fogja kiegyenlíteni, ezért meg kell találni a módját annak, hogy ezt a pénzt behajtsa a város valakin. Mint mondta, feltehetőleg per lesz az ügyből, a város a tervezők ellen fog fellépni, de a polgármester nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a kivitelezőt is fizetésre akarja majd kényszeríteni.

Pap István