Felújítják a Püspöki Palota kertjét is

Felújítják a Püspöki Palota kertjét is
Az ütemterv szerint halad a nagyváradi Püspöki Palota felújítása, és a jövő év kezdetén a dendrológiai park rendbetétele is elkezdődik egy másik, párhuzamosan zajló projekt keretében, hangzott el a Böcskei László megyés püspök által szervezett csütörtöki sajtótájékoztatón.


A nagyváradi római katolikus püspöki palota felújítását a Magyar Kormány finanszírozza a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül. A kivitelezési időtartam 2017.08.11.- 2020.12.31, a vissza nem térítendő támogatás értéke 1,9 milliárd forint. 2017 decemberében kezdődtek el fizikailag az ingatlan rehabilitálási és újrahasznosítási munkálatai, melyek három éven keresztül valósulnak meg, három szakaszban, azzal a szándékkal, hogy a Székesegyház külső restaurálása után a műemlék palota rehabilitációja és újrahasznosítása is megtörténjen, s ismét a város közművelődési, művészeti és közösségi fejlődését szolgálja. „Európában egyedi barokk palotánk felújítási tervét, tudományos-közművelődési hasznosítását műemlékvédelmi szempontokat figyelembe véve határoztuk meg. Multifunkcionális kiállító, és a közművelődést szolgáló tereinek kialakításával a zene, a képzőművészet, a múzeumpedagógia, az előadó-művészet, a tudományos konferenciák és egyéb rendezvények számára akarunk helyet biztosítani. Arra törekszünk, hogy egy élő közösségi tér legyen, ne csak muzeális funkciót töltsön be.” – fogalmazott Böcskei László megyés püspök a sajtótájékoztatón.

Emődi Tamás műépítész és Matuz Zsolt projektmenedzser arról számoltak be, hogy a legfontosabb munkálatok most a fedélszéken zajlanak, ennek a megerősítése van folyamatban, mely körülbelül 70 százalékban megtörtént. Új héjazatot kapott az épület, számszakilag szombatig valószínűleg elérik a 75 százalékot. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a főbejáraton kívül az idei év végéig mindenhol be lesz fedve és meg lesz erősítve. A földszinten a külső munkálatok a déli szárny és a fő homlokzat déli része közt hamarosan befejeződnek, át lett festve a fal, a Székesegyházzal megegyező színárnyalatra. Az ablakok a jövő hét folyamán véglegesen be lesznek szerelve, még hat darab nyílászáró hiányzik, ezeket ha beszerelték, akkor a déli homlokzat a teljes pompájában tud majd tündökölni. A földszinten a főhomlokzaton a kőelemeknek a restaurálása volt egy előre nem látott nagy és komplex munkálat, de ez is hamarosan a végéhez érkezik, valamint a történeti ablakrácsoknak a restaurálása. Nem volt kis feladat megtisztítani ezeket, mert az évszázados festékrétegek nagyon nehezen jöttek le, homokfúvással oldották meg, illetve azt megelőzően más technikával, vagyis azzal is próbálkoztak, hogy jeget fújnak rá.

A falfestmények felújítása tulajdonképpen egy hosszadalmas munkálat. Jelen pillanatban két előre betervezett és tudott teremnek a tisztítása megtörtént az emeleti díszterem mellett, az integrálása folyik az egyiknek, illetve párhuzamosan fog zajlani ez a két helyiségben. Körülbelül hat szakember dolgozott folyamatosan, és fog a továbbiakban is. Ez egy precíz, nagy odafigyelést igénylő munka, milliméterről milliméterre lehet és kell haladni a restaurálással. Közben elkezdődtek a belső statikai megerősítési munkálatok is, egyelőre a földszinten. Újrabontják a történeti nyílásokat, megpróbálták visszaadni ezeket teljes egészében. Az alagsorban pedig mindeközben a tervezett munkálatok 80 százalékát végezték el.

Dendrológiai park

Mint megtudtuk, ezzel párhuzamosan egy másik projektet is gyakorlatba ültetnek. A közel 6 hektáros park növénygyűjteménye több mint 500 darabból áll. A beavatkozás célja a növényállomány megőrzése, ápolása es fejlesztése, a park turisztikai vonzerejének növelése. A barokk parkot a püspöki palota körül alakították ki, a 18. században még a püspökség tulajdonában levő telkeken, minden irányba lehetővé téve a fejlődést, bővítést. Annak ellenére, hogy az 1770-as években már napirenden volt a zöld övezetek kialakítása, a levéltári kutatások során csupán olyan tervlapokat sikerült fellelni, melyek igen sommásan adják vissza a park alaprajzát. Konkrét park rendezési tervet, vagy annak részletesebb ábrázolását mindmáig nem sikerült azonosítani. A levéltári adatokat, térképeket és archív fényképeket tanulmányozva kitűnik, hogy a park számos átalakításon esett át: bővítések, áttervezések, a zöld felületek átrendezése, úgy, hogy jelen állapotában összességében a park – a benne álló két épület stílusával összevetve – jóval kevesebb barokk elemet tartalmaz, túlnyomórészt az angolparkok jellegét és hangulatát idézi.

A tervezett beavatkozások a növényállomány ápolása, metszése, betegségek kiküszöbölése, a kiszáradt vagy beteg példányok eltávolítása; a barokk ültetési rendnek megfelelő virágágyások kialakítása a püspöki palota tengelyében; bibliai növényekből alkotott tematikus sétány kialakítása a Székesegyházzal párhuzamosan elhelyezkedő virágágyasokban; a sövény kiegészítése, talajjavítás és füvesítés; járdák, sétányok felújítása zúzottkővel, valamint fakéreg mulccsal; a püspöki palota és a Székesegyház főtengelyében egy rendezvények szervezésére is alkalmas kockaköves burkolatú tér kialakítása; a püspöki palota mögötti nyári színház, kerti kővázák, mellvédek és lépcsők felújítása; az utcabútorok kiegészítése, egységesítése, komposztáló ládák kihelyezése.

Ez a projekt a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karához tartozó Szarvasi Arborétummal partnerségben, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program támogatásával valósul meg. A 2018. június és 2020 május között megvalósuló pályázatnak a püspöki palota parkjának felújítására vonatkozó költségvetése 773.183 euró.

Ciucur Losonczi Antonius