Félretájékoztat Nagyvárad főépítésze

Félretájékoztat Nagyvárad főépítésze
Nagyvárad főépítésze nem mond igazat a Kaszárnya téri 19. századi épület lebontása kapcsán, jelentette ki lapunknak Emődi Tamás építész, a zonális műemlékbizottság tagja.

Július 21-i lapszámunkban számoltunk be arról, hogy a nagyváradi önkormányzat lebontatta a Kaszárnya (Cazărmii) tér 17. szám alatt telekkönyvezett, 19. században épült ingatlant annak ellenére, hogy a Bihar Megyei Kulturális Igazgatóság nem hagyta jóvá a bontást. Adriana Lipoveanu, Nagyvárad főépítésze az ügy kapcsán azt mondta lapunknak, hogy a bontáshoz nem volt szükség a kulturális igazgatóság jóváhagyására, mert a szóban forgó épület nem szerepel a történelmi belváros területén, mert amikor megállapították a történelmi belváros kiterjedését, annak határvonalát úgy húzták meg, hogy az illető épület nem került bele, merthogy a szakemberek annak idején úgy ítélték meg, hogy az az ingatlan nem képez értéket.

Nem épp úgy van…

A főépítész által elmondottakra reagálva Emődi Tamás, a kolozsvári zonális műemléki bizottság tagja, a nagyváradi városrendezési terv műemléki tanulmányának összeállítója elmondta, hogy ennek a dokumentációnak a kidolgozása több szakaszos munka volt, és a korábbi változatokban nem, de a legvégső, 2014 februárjában leadott változatban már szerepel ez az épület. „Ez a változat lett leadva a városházára, és a művelődési minisztériumhoz is” – mondta az építész, hozzátéve, hogy ez a dokumentáció a város hivatalos álláspontjának tekinthető a váradi műemlékvédelemmel kapcsolatban. Emődi Tamás kiemelte: „Amikor a város kérte az év elején a bontási engedélyhez a kulturális igazgatóság jóváhagyását, ez utóbbi intézmény – hogy még véletlenül se történjen félreértés vagy visszaélés, vagy hogy a város ne mondhassa azt, hogy elvesztette a térképet, és netán egy régebbi térképet használt – azon kívül, hogy nem adta meg a jóváhagyást, és művészettörténeti tanulmányt kért a várostól, válaszában azt is leírta, hogy az épület a város által a művelődési minisztériumhoz benyújtott dossziéban a 13. pont alatt szerepel és a térképmellékleten is szerepel”.

Nincs köze hozzá

A szakember leszögezte, hogy a történelmi belváros határának semmi köze a bontási ügyhöz. „Ez két teljesen különböző dolog” – fogalmazott Emődi, majd így folytatta: „A történelmi belváros valóban nem foglalja magába az immár lebontott épületet, mert ott van a tömbházsor, és akkor, amikor a történelmi belváros területének meghatározása megtörtént, akkor még tényleg senki nem tudta, hogy ez egy fontos épület, még mi sem. Csak később vettük észre, hogy szerepel egy 19. századi térképen, amelyen látható a huszárlaktanya és a lovarda is, tehát egyértelművé vált, hogy ez az épület része a huszárlaktanya-épületkomplexumnak, amellyel funkcionális egységet alkot. Ezek után foglaltuk bele a műemléki tanulmányba.” Végezetül hozzátette: „mi nem azzal érveltünk ennek az épületnek a lebontása ellen, hogy az a történelmi belváros része, hanem egyrészt azzal, hogy a huszárlaktanya védelmi övezetében van, másrészt pedig azzal, hogy a város által vállalt, és a minisztérium által jóváhagyott városrendezési terv előtanulmányában úgy szerepel, mint műemléki besorolásra váró épület.”

Pap István