Felnőttképzés Bihar megyében

Bihar megye – A Bihar megyei Munkaügyi
Igazgatóság ebben az esztendőben is
folytatja a felnőttképzési programok
engedélyezését a megye
területén.


Az engedélyezést egy speciális
bizottság végzi, amely felügyeli a
képzést végző céget,
illetve az igazgatóság nevezi ki a
vizsgabizottságok szakembereit is. Az
előző évek adataiból
kitűnik, hogy 2007-2008-ban a legnagyobb kereslet
az őrző-védő
foglalkozáskör iránt volt, az
átképzésen résztvevő
felnőttek 17,13%-a végezte el a tanfolyamot
2007-ben, illetve 10,26%-uk 2008-ban. A
legkevésbé keresett a turisztikai
referensi képzés volt, 2008-ban csak
0,08% érdeklődőtt iránta,
míg 2007-ban 0,14% végezte el
parkettacsiszoló, asztalos és ács
tanfolyamokat.


Az utóbbi években érezhetően
nőtt a kereslet az átképzések
iránt. Míg 2004-ben csupán 920-an
érdeklődtek ezen lehetőség
iránt, ez a szám 2007-re 5900-ra,
2008-ban pedig 5750-re nőtt, vagyis az
utóbbi két évben a Bihar megyei
munkaképes lakosság 5%-a vett
részt szaktanfolyamokon. Azok a
személyek, akik szintén
szeretnének hasonló
képzéseket elvégezni,
tanulmányozhatják a programot a
http://dgmss.rdsor.ro honlapon.