Fellobbant az első gyertyaláng

Fellobbant az első gyertyaláng
Szombat este a katolikus püspöki palota kertjében meggyújtották az első lángot azon az óriáskoszorún, melynek gyertyáit a HÁLÓ fiataljai készítették. Fodor József vikárius elmélkedett.

Több tisztelendő, római katolikus fiatalok és a püspökség munkatársai is közreműködtek azon a szombat esti szertartáson, melynek keretében a püspöki palota kertjében ünnepélyes keretek közt meggyújtották az oda kihelyezett adventi óriáskoszorú négy gyertyája közül a legelsőn a lángot.
Elmélkedésében Mons. Fodor József általános helynök úgy fogalmazott: a várakozó választott nép lelkivilágához hasonlítható lélekkel állunk az adventi koszorú mellett, és az első adventi gyertya halovány fényénél a mi lelkünk is felsír, de immár a beteljesült ígéretek boldog örömével, egy szebb és jobb világ után. Ha ugyanis szétnézünk magunk körül, mindenütt szenvedést, bajt és felfordulást látunk, tragikus történések, emberi mulasztások, gonosz merényletek, gyógyíthatatlan betegségek, éhínség és természeti katasztrófák pusztítanak, ezért ma is sír Isten után a lelkünk.
Az ószövetségi nép várta a Megváltót, készült az ő fogadására, napjainkban pedig a hívő ember lelke valami titokzatos mellékzöngést vél felfedezni az adventi harangok zúgásában, mintha Szent Pál apostol figyelmeztetne minket a város csendjében arra: itt az ideje, hogy felébredjünk az álomból, vessük le a sötétség lepleit, és öltsük fel a világosság fegyvereit, azaz hagyjunk fel a bűnös élettel, ne ringassuk magunkat hiú ábrándokban, és futkossunk mulandó értékek után, hanem gondoljunk a lelkünkre is.

Itt az ideje

Ahogyan ugyanis az adventi koszorú gyertyájának lángja felfelé mutat, úgy nekünk is az előttünk álló szent időszakban az égre kell emelnünk tekintetünket, különösképpen arra kell törekednünk – ahogy a zsoltáros mondja –, hogy „hozzád emelem lelkemet Uram,… harmatozzatok, egek, onnan felülről”. Itt az ideje tehát, hogy felébredjünk az álomból, elfelejtsük egymás gyengéit, kezdjük el igazán szeretni egymást, mert csak akkor lesz igazi és boldog karácsonyunk, ha a megtestesült szeretet gyermekei leszünk, ha a betlehemi Isten-gyermek szemébe nézünk, és nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk: „földre szállott kegyes Messiásunk, most már megérdemeljük, hogy szeress minket, mert mi is önzetlenül szeretjük egymást”.
Megköszönve az egybegyűlteknek a jelenlétüket, Exc. Böcskei László megyés püspök azt kérte: az adventi szent időszakban figyeljünk oda jobban Istenre, mert akkor egymásra is jobban oda tudunk figyelni. Távozáskor a Caritas Catolica munkatársai meleg teával kedveskedtek a résztvevőknek.

Ciucur Losonczi Antonius