Fellépnek a családon belüli erőszak ellen

Fellépnek a családon belüli erőszak ellen
Szerdán kezdődött el és december 10-én ér véget a Tizenhat nap a családon belüli erőszak ellen című országos akciósorozat, melyen belül Nagyváradon is különböző rendezvények zajlanak.

Az akciósorozat nyitóünnepsége szerdán délután, a Gheroghe Şincai megyei könyvtárban zajlott, szervezők és résztvevők jelenlétében. Mioriţa Săteanu, a Bihar megyei Nők Egyesületének vezetője ezúttal egészségi okok miatt nem tudott felszólalni, így a nyitórendezvényt Delia Pantea, a könyvtár munkatársa vezette. A lényeg: intézmények és civil szervezetek működnek együtt a rendezvénysorozat megszervezésében, céljuk az, hogy felhívják a figyelmet a családon belüli erőszak jelenségére, arra, hogy senkinek nem kell eltűrnie a durva bánásmódot, s a hallgatás ebben az esetben csak rontja a helyzetet.

Elszigetelődnek

Roxana Ojica-Urs, a Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársa ismertette akcióikat, később Vura Otilia, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lámpás alapítványának képviselője szólt eddigi tevékenységeikről, kihangsúlyozva: fontos a kapcsolat az intézmények és a civil szervezetek között, hogy a családi erőszak áldozatát hatékonyan tudják segíteni. Daniela Duma tanfelügyelő arról tett említést: egyre több gyerek nevelkedik csonka családban, vagy messze a külföldön dolgozó szülőktől. Sokan bezárkóznak saját világukba, ahonnan nehéz előcsalogatni őket. A virtuális közeg szintén az erőszak egyik burkolt formája, mely ugyancsak elszigeteltséghez vezet. A tanfelügyelő szerint az erőszak nem a családban születik, hanem azon kívül, s a társadalom tartja fenn. Fontosak lennének azok a programok, amelyek lelki segítséget nyújtanának a nehéz helyzetben lévő gyerekeknek.

Visszavonják

Lăcrimioara Fărcane rendőrtiszt néhány reklámfilmet mutatott be, mely azzal a céllal készült, hogy tájékoztasson a jelenségről, s egyúttal rávegye az érintetteket: ne hallgassák el gondjaikat, mondjanak nemet az erőszaknak. A későbbiek során a Bihar megyei rendőrség egy másik munkatársa arról számolt be: nemegyszer azok az asszonyok, akik panaszt tesznek agresszív férjük ellen, néhány nap múlva visszavonják feljelentésüket, s inkább tűrnek – sok esetben a magyarázat az, hogy úgy vélik, egyedül nem lennének képesek eltartani gyermekeiket.
Dr. Alin Creţu pszichológus arról szólt, hogy mi a terapeuta szerepe azokban a családokban, ahol erőszak áll fenn, s játékos formában mutatta be, mennyire fontos a nevelés a gyerek egyéniségének a kialakulásában. A későbbiek során a jelenlévők megosztották észrevételeiket a többiekkel.

Programok

Az elmúlt napokban különféle erőszakellenes akciók zajlottak, ma pedig 9 és 10 óra között interaktív beszélgetés zajlik a témáról a telegdi iskolai központban, 11 órától pedig szórólaposztás lesz Nagyvárad forgalmas részein. 12 és 16 óra között kerekasztal beszélgetés lesz a Lorántffy Központban. Szombat délelőtt kreatív foglalkozások zajlanak a nagyváradi gyermekvárosban, 19 órától pedig ökumenikus ima lesz a Maica Domnului ferences-rendi kolostorban, Mihai Vătămănelu parókus lelkész vezetésével. A rendezvények szerdán folytatódnak, délelőtt tíz órától a Gheroghe Şincai megyei könyvtárban kiállítás nyílik a programban résztvevő gyerekek alkotásaiból, 13 és 14 óra között interaktív beszélgetések zajlanak a kilencedik osztályosokkal a váradi sportlíceumban, 17 órától pedig a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének székhelyén az erőszak témáját taglaló interaktív beszélgetések lesznek, egyebek mellett a generációk közötti jó kapcsolat kialakításáról,

Neumann Andrea