Fellendítenék Bihar gazdasági fejlődését

Akt.:
Fellendítenék Bihar gazdasági fejlődését
Nagyvárad- A központi költségvetés-tervezethez benyújtott módosító indítványaikról tartottak közös sajtótájékoztatót Biró Rozália szenátor, Szabó Ödön és Cseke Attila parlamenti képviselők. Egyebek mellett elhangzott: a jelenlegi sarokszámok megkérdőjelezhetik a gazdasági fejlődést.

 

A csütörtökön tartott közös sajtótájékoztatón Biró Rozália szenátor arra hívta fel a figyelmet: tulajdonképpen négy-öt nap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy elemezzék a több mint ezer oldalas dokumentumot, s javaslatokat tegyenek olyan beruházásokra, melyek nem szerepelnek ebben, de rendkívül jelentősek Bihar megye fejlődése szempontjából. A költségvetés-tervezetet bírálva megjegyezte: ennek elkészítésekor több olyan adatból, előrejelzésből indult ki a kormány, melyeknek aktualitásán vitatkozni lehet. Bár úgy lenne, de nem valószínű például, hogy az idei gazdasági növekedés eléri a 3,1 százalékot és a GDP értéke sem lesz 694 milliárd lej.

Kiemelte, hogy a néhány éve elkezdett váradi iskolai campus projektje finanszírozás nélkül maradt. A 34,4 millió lej összértékű beruházáshoz ugyan a helyi költségvetésből kiutaltak 7,3 millió lejt, de a már meglévőkön kívül szükség volna még négy épületre, és erre sem az idei városi, sem pedig a központi költségvetés-tervezetben nem különítettek el forrást. Az RMDSZ azt is javasolja, hogy a büdzsétervezetben tételként szerepeljen a második ipari park közművesítéséhez elengedhetetlen 11 millió lej. Ugyanakkor korszerűsítenék a borsi úti vasúti híd és a Sinteza közötti villamossíneket is úgy, hogy a vágányok egészen az ipari létesítményig vezessenek, erre szintén 11 millió lejt különítenének el. Emellett 3,2 millió lejjel támogatnák az államháztartásból a történelmi városközpontban levő ingatlanok renoválását, illetve homlokzatfelújítását, kiemelten a Fő utca 11. szám, a Kossuth utca 3. szám és a Zöldfa utca 1. szám alatti épületeket, illetve az egykori irgalmas rendi kórházat.

A szenátor asszony aggályosnak nevezte, hogy a 2013-as makrogazdasági helyzetre vonatkozó szakjelentésben az áll, hogy azoktól az önkormányzatoktól, illetve a pénzügyileg tőlük függő közintézményektől, valamint a saját lábukon álló közintézményektől, melyek nem csökkentik havi öt, illetve három százalékkal a határidőt túllépő tartozásaikat, megvonhatják a központi büdzséből visszautalt áfaösszegeket, valamint a költségvetés-kiegyensúlyozást segítő pénzforrásokat.

Cseke Attila parlamenti képviselő a Bihar megyei országutakat, illetve a közúti infrastruktúrát érintő RMDSZ-es módosító indítványokat ismertette. Kifejtette, 150 millió eurót utalnának ki az észak-erdélyi autópálya Bors és Berettyószéplak közötti szakaszának folytatására. A munkálatokkal ugyanis leálltak, és bár az idei költségvetés-tervezetben kiutaltak 188,3 millió lejt, ez csak a tartozások kifizetésére elegendő. Korszerűsítenék ugyanakkor a Bihar és Bisztraterebes közötti 19 E jelzésű országutat- 22,5 millió lejt javasolnak erre a célra-, valamint a Székelyhíd- Margitta- Berettyószéplak- Szilágynagyfalu közötti 19 B jelzésű országutat, melynek Bihar megyében húzódó része 41 kilométer (87 millió lej). A honatya azt is jelezte, hogy a Zilah és Élesd közötti országút felújításának folytatására sem utaltak ki forrást az idei államháztatás projektjében, illetve azt is sérelmezte, hogy a Székelyhíd, Szalonta és Mihályfalva melletti kerülőutak kiépítésére vonatkozó projektekre sem különítettek el pénzforrást az idei központi költségvetésből.

Külön campus

Szabó Ödön parlamenti képviselő az RMDSZ-nek a tanügyet érintő kezdeményezéseit sorolta fel. Érmihályfalván két tanintézmény is infrastrukturális jellegű problémákkal küzd, ezért a már létező projektek folytatásával orvosolnák a mezőgazdasági főgimnázium és az általános iskola helyiség, illetve épületgondjait. Diószegnek 2,85 millió eurót különítenének el az iskolai campust érintő invesztícióra, Margittának pedig 3 millió lejt folyósítanának a Horváth János Elméleti Líceum teremgondjainak megoldására. Székelyhídon a Petőfi Sándor Líceumot érintő befektetést támogatnák, Kágya esetében pedig az agrár iskolacsoportra vonatkozó projektre gondoltak.

A honatya a Megyei Tanács költségvetésére is kitért. Egyet értett azzal, hogy várhatóan 4,32 százalékkal nőni fognak a szociális kiadásokra fordítandó források, viszont sérelmezte, hogy 2 százalékkal csökken a megyei utak modernizálására elkülönített alapok, olyan körülmények közt, hogy például a megyei önkormányzatnak 10 millió lejt tartozást halmozott fel a tenkei út korszerűsítését végző cég irányába. A politikus szerint ugyanakkor újra kellene gondolni azt az elképzelést, hogy Váradon egy külön campust létesítsenek a speciális igényű iskolások számára. Megítélésében ezzel felszabadulnának központi ingatlanok, melyekbe be lehetne költöztetni azokat az osztályokat, melyek jelenleg olyan épületekben működnek, amiket visszakaptak az egyházak, és ezért az önkormányzat bérleti díjat kell fizessen. Konkrét példaként a Szacsvay Imre Általános Iskolának a városháza melletti épületét említette, ahol jelenleg az elemi osztályok vannak.

Ciucur Losonczi Antonius