Fellebbezés utáni fellebbezés

Fellebbezés utáni fellebbezés

Nagyvárad – Tőkés László
szerint elfogadhatatlan, hogy az Egyházkerületi
Választási Bizottság figyelmen
kívül hagyta a jelöltek ellen
benyújtott fellebbezések
megalapozottságát.

Tőkés László, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
volt
püspöke, jelenlegi EP-alelnök
sajtótájékoztatót hívott
össze, melynek apropója a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
választási bizottságához az
augusztus 27-i egyházmegyei szintű
választási jelölések
kapcsán benyújtott fellebbezések
elbírálása volt. Tőkés
László azzal kezdte
sajtótájékoztatóját,
hogy bár kívülálló a
választások tekintetében, de volt
püspökként és református
emberként erkölcsi és lelkiismereti
kötelességének érzi az
üggyel való foglalkozást. A volt
püspök szerint az Egyházkerületi
Választási Bizottság alaptalanul
hagyta figyelmen kívül azokat a
bizonyítékokat, érveket,
dokumentumokat, melyek a fellebbezéseket
megalapozták, de még csak nem is
cáfolta ezeket. Ugyanakkor figyelmen
kívül hagyta a Választási
Szabályzatot is, hiszen a kilenc
egyházmegyében több olyan
lelkészi és világi személy is
jelölést nyert, akikre vonatkozóan a
belső rend világosan kimondja, hogy
„egyházi tisztségre nem
jelölhetőek”, vagy
„jelölésük nem
ajánlott”.
Erkölcsi felelősség

A bizottság tagjai figyelmen kívül
hagyták továbbá az Országos
Átvilágító Bizottság

(CNSAS) dokumentumait, az Egyházkerületi
Átvilágítási
Bizottság
(EÁB) bizonylatait és
határozatait. „Nem tudom, hogy akkor
miért van szükség
választási szabályzatra, miért
van szükség az egyházkerületi
közgyűlésnek azon döntéseire,
hogy az országos és az
egyházkerületi
átvilágítási bizottság
határozatait figyelembe kell venni a
jelöléskor, az óvások
elbírálásánál”
– tette hozzá a volt püspök.
Közölte, hogy közreadtak egy dokumentumot
Fellebbezés utáni fellebbezés
címmel. Mivel az Egyházkerületi
Választási Bizottság
döntései megfellebbezhetetlenek, ezért
nem szabályos ez a fellebbezés, de
erkölcsi és szakmai szempontból
indokolt.
Megtisztítani az egyházat a kommunizmus
örökségétől


Tőkés László kedden tartott
sajtótájékoztatóján
elfogadhatatlannak minősítette azt, hogy az
Egyházkerületi Választási
Bizottság megfellebbezhetetlenségének
tudatában egyetlen benyújtott
óvásnak sem adott helyet, ezáltal
szabad utat engedett az olyan egyházi
jelölteknek is, akikről bizonyítva van,
hogy együttműködtek a
Szekuritátéval. Ugyanakkor az olyan
jelöltek számára is lehetővé
tette az egyházmegyei választásokon
való indulást, akik az olyan
„szektás irányhoz” tartoznak,
mint a CE-Szövetség. A volt püspök
kifejtette: ez annál inkább is
tűrhetetlen, hogy a református egyháznak
nagy szerepe volt abban, hogy elindult a romániai
rendszerváltozás. „Az éremnek
két oldala van, hiszen bár a
legmélyebbre süllyedt egyházak
közé tartozott a Papp
László-féle egyház a
kommunizmus iránti opportunista alkalmazkodás
és a Szekuritátéval való
együttműködés tekintetében, de
itt van Temesvár, ahonnan indult a spontán
népfelkelés. Bennünket ez a múlt
kötelez. Húsz évig nem azért
dolgoztunk, nem azért küzdöttünk a
retrográd posztkommunista erőkkel szemben, hogy
most, húsz év után cinikus
módon besétáljanak az egyház
vezetőségébe olyan emberek, akiknek
már rég bűnbánatot kellett volna
tartaniuk és maguktól vissza kellett volna
vonulniuk. Az antikommunista harcnak a részét
képezi, hogy végre tisztítsuk meg az
egyházat a kommunizmus
örökségétől” –
fogalmazott.
„Érdemtelen jelöltek”

Tőkés László kifejtette: az
egyházkerületnek címzett
Fellebbezés utáni
fellebbezés
” címet viselő
nyilatkozatában felszólította az
egyházmegyei közgyűléseket, hogy
szavazataikkal bírálják felül az
egyházkerületi választási
bizottság határozatait és ne
válasszák meg azokat a jelölteket, akik
erre érdemtelenek. Hozzátette: a
sajtótájékoztatóra
meghívta az Egyházkerületi
Választási Bizottság
elnökét, Szűcs András Ottó
lelkipásztort is, s bár pozitívan
viszonyult a meghíváshoz, egyéb
elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni.
Tőkés László
megítélése szerint hiányzik a
transzparencia a Választási Bizottság,
ugyanakkor az Egyházkerületi
Átvilágítási Bizottság
működésében.
Ellentmondó nyilatkozatok

A sajtó kérdésére
válaszolva a volt püspök a CNSAS
által kibocsájtott, ellentmondó
bizonylatokkal kapcsolatosan elmondta: „Vannak olyan
esetek, amikor még mindig
feltételezhető, a manipuláció,
és nem tudjuk  megítélni, hogy
milyen befolyások érvényesülnek.
Én azt gondolom, hogy még sok
meglepetésre derülhet fény a
közeljövőben ezen a téren”.
Fazakas László esetét hozta fel
példaként, akiről még 2002-ben
– amikor parlamenti választások voltak
– kiderült, hogy
együttműködött a
Szekuritátéval és ezért
visszalépett a parlamenti tisztségtől.
Rá négy évre,
püspökválasztáskor ugyanaz a CNSAS,
aki Fazakas besúgó mivoltát
bebizonyította, kiadott egy újabb
papírt arról, hogy a tiszteletes
mégsem működött együtt a
titkosszolgálattal. Hasonló helyzet
állt fenn Balog Béla és Nagy
Sándor esetében is.
Mészáros Tímea