Felhívás

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége az Európai Parlament május 25-én esedékes tisztújító választáson való részvételre kéri és buzdítja tagjait.

Döntő történelmi helyzetben a partiumi és erdélyi magyaroknak a lehető legerőteljesebb európai képviseletre van szükségük. Magyarország határok feletti nemzetegyesítő szolgálatához csatlakozva kötelességünk az erdélyi magyarok jelöltjeire szavaznunk. Önmagunkra nézve sem közömbös kérdés, hogy önfeladás helyett, sokkal több odaadással és áldozattal helyet követelünk magunknak földrészünk legfelső kormányzásában. Az útkereső Európának sem mindegy, hogy milyen lelkület és tudás nyilvánul meg, és határozza meg a sorsfordító döntéseket. Reménységgel tekintünk azon magyar képviselőkre, akik majdani munkájukban a keresztyén erkölcs és kultúra jegyében, szolgálati feladatokat kapnak részünkről.

Találkozzunk valamennyien május 25-én a választói körzeteinkben, és az erdélyi magyarság jelöltjeire szavazzunk! Ne feledkezzünk el a 2009-ben történt Európai Parlament megválasztásáról, amikor közel voltunk ahhoz, hogy négy ember képviseljen bennünket.

Isten ígéretére hagyatkozunk, amikor magyar nemzetünkre nézve is érvényesnek tartjuk üzenetét: “Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel.” (1Móz.12,2).

Nagyváradon, 2014. május 14-én.

A békesség kötelében,

Csűry István püspök

dr. Varga Attila főgondnok