Felfüggesztett forgalomba helyezés

Felfüggesztett forgalomba helyezés
A román kormány össze akarja hangolni a rendőrség és az adóhatóság adatbázisait egy készülő sürgősségi rendelet szerint, így abban az esetben, ha egy vásárló 60 napon belül nem fizetné ki a regisztrációval kapcsolatos illetékeket, a gépjármű forgalomba helyezését felfüggesztenék.

 

A projekt szerint az illetékes hatóság továbbítaná a kompetens adóhivatalnak az adásvétel tárgyát képező autónak a saját nyilvántartásában rögzített helyzetét, az aktuális hónap első 5 napjában az előző hónapra vonatkozóan. Ugyanakkor a jármű tulajdonjogának átírásának/átruházásának dátumától számított 60 napon belül azt a személyt, akinek a nevére a regisztrációs igazolvány szól, arra köteleznék, hogy teljesítse a jármű forgalomba helyezésére vonatkozó, a törvények által előírt adóügyi kötelezettségeit. A kompetens adóhivatal pedig továbbítja az illetékes hatóságnak azon járművek helyzetét, melyek esetében a kijelölt határidőig a tulajdonosok nem teljesítették a törvény által előírt kötelezettségeiket, vagyis elmulasztották az adóbefizetést. A határidő utáni első napon életbe lép a felfüggesztés, egészen addig, míg az új tulajdonos nem teljesíti a fiskális kötelezettségeit, illetve amennyiben teljesíti, ezt a kompetens adóhivatalnak kommunikálnia kell az illetékes hatósággal 48 órán belül. Emellett egy olyan járműnek a használata, melynek a forgalmi engedélye fel van függesztve, kihágásnak számítana, és 9-20 büntetőponttal szankcionálnák.