„Felelősségteljes tevékenységi kört vállaltam el”

Tankó Zita
Tankó Zita
Összetartani a közösséget, hiszen azonosak a céljaik, segíteni a gyermekeknek az óvodából az iskolába való átmenetnél, és minél több hasznos információhoz juttatni a pedagógusokat. Ezek Tankó Veronika Zita főbb küldetései tanfelügyelői minőségében.


Ahogyan mondani szokás, amióta az eszét tudja, mindig is tanító néni szeretett volna lenni, és oktatással akart foglalkozni Tankó Zita tanító néni, hitoktató, némettanárnő, aki 2018. szeptember 1-től a Bihar megyei tanfelügyelőség magyar óvónőkért és tanítókért felelős tanfelügyelője. Úgy érzi tehát még mindig, hogy számára ez nem munka, hanem hivatás. Szolgálat, mellyel most egy nagyobb rétegnek nyújthat valami jót. Jól érzi magát a gyermekek közt, emiatt máris hiányoznak neki egy kicsit. Szomorú szívvel hagyta ott, ezért is látogatja szívesen a volt osztályát a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban.
– Számomra megtiszteltetés volt, hogy felkértek a tanfelügyelői állás betöltésére, ezért nem érzek ellentmondást aközött, hogy szeretek a gyermekek közt lenni, és mégis elvállaltam ezt az új állást. A tanítók, óvónők javasoltak engem, amire reagálva az RMDSZ Bihar megyei szervezetének szaktestülete felkért rá, majd a minisztérium jóváhagyása után megkaptam a kinevezésemet a tanfelügyelőségtől – emlékszik vissza a közelmúlt történéseire. Közben természetesen behívták egy meghallgatásra is, ahol megfelelőnek találtatott. Szerencsére több képesítése is van, így azért az iskoláktól oktatóként sem szakad el teljesen, illetve könnyen megoldható, hogy azt a kötelező óraszámot, amit tanfelügyelőként le kell tudnia, teljesítse. (Konkrétabban: némettanárként dolgozik óraadó tanárként volt iskolájában, a Szent László Líceumban.) A tanfelügyelői megbízatása pedig egy évre szól, vagy a következő versenyvizsga megszervezéséig.
Arról is beszélt lapunknak Tankó Zita: elődje, akit nagyon tisztel, dr. Pető Csilla, komoly munkát végzett. Igyekezett egy jól működő iskolahálózatot felépíteni, és ezt szeretné ő is továbbvinni. Erősíteni az összetartást a magyar óvónők, tanítók közt, szakmai segítséget nyújtani nekik, valamint továbbvinni azokat a sikeres versenyeket, programokat, amelyet saját maga szervezett, hiszen eléggé tevékeny volt. A kollégaival közösen tovább szeretné folytatni ezeket, sőt – miért ne? –, bővíteni. Ilyen például a Barangolás Európában, a Szent László-rajzverseny, vagy a Kurutty vetélkedő.

Munkaköri leírás

A munkaköri leírásában vannak amúgy adminisztratív jellegű teendők is, de tapasztalatai alapján a legnagyobb igény az emberi és a szakmai segítségnyújtásra van. Izgalmasan, forrongóan alakult ez a tanévkezdet is, sokan keresték fel őt a problémáikkal. Nemcsak az óvónőkért és a tanítókért felel, hanem bizonyos iskolákért is az egész megyére kiterjedően. Ezeket meg fogja látogatni, valamint különböző bizottságok tagjaként is közreműködik abban, hogy a tanfelügyelőség munkája eredményes és hatékony legyen.
– Engem elég sokan ismernek a tankönyvírás kapcsán is. Ebben az évben megint olyan új tankönyvek is kerültek a gyermekek kezébe, amelyeket Zahu Valéria és Farkas Tünde kolléganőimmel közösen írtam. Így már teljessé vált az I–IV. osztályos kisiskolásoknak szánt román nyelv tanításához írt tankönyvcsaládunk. Amire nagyon büszke vagyok, az az, hogy most a nyáron sikerült egy ügyes munkacsapatot verbuválnunk, mely nagyon rövid határidő, alig két hét leforgása alatt lefordította, magyar gyermekközpontúvá azokat a tankönyveket, melyeket a magánkiadók felajánlottak, hogy a magyar gyerekekhez kerüljenek. Ezek harmadikos és negyedikes tankönyvek – matematika, erkölcsi és művészeti nevelés, földrajz, történelem, tudományok –, melyek eddig csak román nyelven voltak elérhetőek, de a minisztérium, illetve a kisebbségi főosztály döntése értelmében most le kellett fordítani ezeket. Folyamatban van a kinyomtatásuk, hogy a gyerekek asztalára kerülhessenek.
Természetesen az oktatási törvény 263-as számú cikkelyét módosító kormányrendelet is szóba kerül beszélgetésünkkor, melynek értelmében a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják.

Román nyelv

– Számomra nagyon meglepő és megdöbbentő volt ez, több szempontból. Egy: a tanítónők képzett emberek, vizsgákon estek át, mégpedig olyan vizsgákon, melyeken számon kérték tőlük a román nyelv ismeretét, a román nyelv tanításának módszertanát is. Most nyáron is a véglegesítő vizsga, illetve a versenyvizsga szerves részét képezték ezek a tételek. A pályázók be kellett bizonyítsák az ezekkel kapcsolatos tudásukat, melyeket a dolgozatjavítók jegyekben tükröztek. Nagyon furcsa volt tehát ez a döntés, mellyel hirtelen hozzá nem értőkké degradáltak minket. Kettő: azért tartom ezt egy nem átgondolt döntésnek, mert a tanév nagyon rossz időszakában hozták meg, akkor, amikor a posztokat már leosztották. Nagyon nehézkesnek ígérkezik tehát most keresni a romántanárokat, akik ráadásul nincsenek felkészítve erre a korosztályra, hiszen úgy indultak ki az életbe, hogy a legkisebb diákok, akiket tanítaniuk kell, ötödikesek lesznek. Egy előkészítő osztályos gyerek azonban teljesen más gondokkal küszködik, amikor belép az iskolába. Egy elsős még nem tud írni-olvasni, a második osztályban tanulják meg a sajátos román betűket, hangzókat, a román nyelv sajátosságait. A romántanároknak tehát ezekkel is szembesülniük kell, mindazon túl, hogy most ismerik-e vagy sem a magyar nyelvet. Féltem a gyermekeket és a kollégáimat egyaránt – magyarázta érdeklődésünkre válaszolva Tankó Zita. Ráadásul a román nyelv tanításában hat éve elindított szemléletváltás eredményeit, miszerint más módszerekkel, kommunikáció-központúan kell tanítani a kisebbségi osztályokban tanuló gyermekek számára az állam nyelvét, még nem mérték fel, hiszen az így oktatott tanulók legfeljebb hatodik osztályosok. A sors fintora, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a tankönyvszerzők sem taníthatnak az általuk írt saját tankönyveikből. Mégis bizakodó, reméli, hogy sikerül a legjobb megoldást találni erre a nagy indulatokat kavart problémára – a szakmaiság és az ésszerűség győzelmét.

Számára szolgálat ez is

Összegzésként Tankó Zita tanfelügyelő elmondta: „Felelősségteljes tevékenységi kört vállaltam el, mivel a számadatok tükrében Bihar megye nagyságrendben a negyedik helyet foglalja el a kisebbségi oktatásunk terén. Számomra szolgálat ez is, választott hivatásom teljesebbé tétele. Hiszen a pedagógus küldetése a tudás átadásán túl az érzelmi biztonság nyújtása is. ”Amolyan küldetés-mottóként idézte Gárdonyi Gézát: „Légy az, kiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, ahol kérik a kezedet. S menj oda, ahol fázik a szeretet.”
A hétvégén részt vesz Nagybányán a magyar tanítók, óvónők és tanárok országos tanácskozásán. Ezt követik majd a helyi, körzetenkénti tanácskozások. Kollégáinak, a gyermekeknek és az értük tevékeny felelősséget vállaló felnőtteknek minél kevesebb stresszt, annál több segítő kezet, bátorító mosolyt kíván – sikeres, eredményekben gazdag tanévet.

Ciucur Losonczi AntoniusA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .