Felelősek vagyunk egymásért

Felelősek vagyunk egymásért
A Nagyvárad-újvárosi gyülekezetben február 16–23. között zajló imahét záró alkalmára elmúlt vasárnap került sor, melyen Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor hirdette az igét.

A Nagyvárad-újvárosi Református Egyházközségben az elmúlt héten imahetet tartottak, amely keretében minden nap más és más gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten igéjét. A vasárnapi imaheti záró istentiszteleten Vinczéné Pálfi Judit csillagvárosi lelkipásztor prédikációjában elmondta, hogy a missziói parancs arra szólítja fel Ézsaiás prófétát, hogy úgy hirdesse az igét, hogy az mindenkit egy fedél alá tudjon terelni. Az igei rész tehát megfogalmazza, hogy Jézust nem lehet szétszakítani, de mi keresztények, az elmúlt évezredekben mégsem tudunk egy fedél alatt imádkozni. „A 21. században, 2014-ben érkezett el az a pillanat, amikor a felekezetek, akik létrehozzák az egyetemes imaheti programot, kimondják azt, hogy nem így kellene lennie” – hangzott el. „Az egyetemes imahét során, és a vasárnapi alapige is a következő kérdéseket állítja elénk: képes vagyok-e Istent és Jézust igazán megismerni, tanítása szerint gondolkodni, cselekedni, élni és hirdetni az örömhírt? Ennek egyetemes kérdésnek kell lennie minden keresztény számára” – emelte ki Vinczéné Pálfi Judit, hozzátéve, hogy az Úr tanításának hirdetéséhez Istenbe vetett élő hitre, missziói lelkületre van szükség.

Támogatás

Herdean Gyöngyi református lelkipásztor a prédikációt követően elmondta, hogy az „egymás terhét hordozzátok” bibliai igerész szellemében az újvárosi gyülekezet már két alkalommal is perselyes adakozással segített más váradi református gyülekezeteket, ahol a lelki építkezés mellett külső építkezés is folyik. „Nagyváradi reformátusokként felelősek vagyunk egymásért, nem csak imáinkkal, hanem lehetőségeinkhez mérten anyagi támogatással is segítenünk kell” – mondta el Herdean Gyöngyi. Ezúttal a csillagvárosi gyülekezet templomépítkezési munkálatait kívánták támogatni a vasárnapi istentiszteleti alkalmon összegyűlt több mint 700 lejnyi perselypénzzel. Vinczéné Pálfi Judit megköszönve a támogatást, elmondta, hogy a templombővítő munkálatok két évvel ezelőtt kezdődtek, amelynek köszönhetően a csillagvárosi imaház templom jelleget kapott, sőt sikerült egy gyülekezeti termet is kialakítani.

Nagy Noémi