Félelem nélküli, örömmel áthatott húsvétot

Félelem nélküli, örömmel áthatott húsvétot

„Mikor pedig láttam Őt, leesém az
Ő lábaihoz, mint egy holt. És
reám veté az Ő jobbkezét,
mondván nékem: Ne félj, én
vagyok az Első és az Utolsó. És
az Élő, pedig halott valék, és
ímé élek örökkön
örökké, és nálam vannak a
pokolnak és halálnak kulcsai.”
Jelenések 1,17-18.

János evangélista volt az, aki a legtöbb
alakjában látta Jézust. Követte
Őt, mint Mesterét, látta Jézust a
megdicsőülés hegyén, és mint
megfeszítettet szenvedni a Golgotán. Ott volt
Péterrel együtt az üres
húsvéti sírnál.
Végül mint Páthmosz szigetére
száműzöttnek, megjelent Jánosnak
Jézus dicsősége fényében.
Azt gondolnánk, hogy Jánost boldog
örvendezés tölti el, amikor újra
meglátja Urát. Ehelyett azonban az
történt, hogy Jézus lábai
elé esett, mint egy holt. Jézus azonban soha
nem akarta azt, hogy emberek féljenek tőle.
János szívéből is, és a
mieinkből is ezt a félelmet akarja
kitörölni. Ő tudja a legjobban, hogy
hányan félnek az élettől, a
betegségtől, a jövőtől, a
haláltól, sőt Istentől is.
Számtalan félelem lakik az ember
szívében. Ezért érintette meg
Jézus Jánost a kezével, és
mondta ezt:”Ne félj, én vagyok az
Első és az Utolsó. És az
élő, pedig halott valék, és
ímé élek örökkön
örökké.”

„Halott voltam, de íme élek.”
Bátorítás és
emlékeztetés volt ez János
részére, és nekünk
mindnyájunknak. Nagypéntek óta,
Jézus halála óta nem kell
félnünk bűneink miatt. Nem
félnünk kell, hanem elmondani Neki mindazt,
amiben, amivel vétkeztünk Isten, emberek
és önmagunk ellen. Jézus meghalt a
bűnért, minden bűnünkért
megfizetett. Ne félj tehát a
haláltól, mert Jézus
mondta:”halott voltam, de élek
örökkön örökké.”
Jézus feltámadott és legyőzte a
halált. Félelem helyett,
húsvéti öröm. Jézus
él, bárki kaphat tőle istentelen
élete helyett bocsánatot és
örök életet. Aki hisz a feltámadott
Jézusban, annak a hitvallása azonos a
Pál apostoléval: „Mert meg vagyok
győződve, hogy sem halál sem élet,
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el
Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban. „ (Róma
8,38-39)

Akinek ez a meggyőződése,
keresztyén hitének az alapja, az tud
félelem nélkül élni.
Időnként félhet, de nem a félelem
rabja, hanem Jézus követője, így
szabad lehet a halálfélelemtől is. 
Mivel Jézus kezébe tette le az
életét, szabad lehet a
halálfélelemtől is, és az
utolsó ítélettől is
megmenekül. Drága biztatás az a
hívő keresztyén ember
számára, hogy a pokol és a
halál kulcsai a Jézus kezében vannak.
Szeretetteljes intés mindenkinek, aki nem hisz
Istennek. Békesség forrása lehet
bárkinek azokra nézve, akiktől
végleg el kellett válnunk.

Mária és Márta ott álltak
meghalt testvérük, Lázár
sírja mellett. Jézus csak ennyit mondott ott
nekik:”Én vagyok a feltámadás
és az élet, ha valaki hisz énbennem,
ha meghal is él, és aki él, és
hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-é
ezt?”

Alapkérdés ez. Aki hiszi ezt, annak lesz
félelem nélküli, örömmel
áthatott húsvétja, naponkénti
találkozása a feltámadott
Jézussal, aki az övéinek ezt
mondta:” Én élek, ti is élni
fogtok.”

A feltámadott és élő Úr
Jézus Krisztussal való
találkozást és boldog együtt
járást kívánom minden kedves
testvérünknek.   

2009 Húsvétján, 
Sipos Miklós esperes