Feketeerdőiek Bályokon

Feketeerdőiek Bályokon
Bihar megye – Bogya Miklós lelkipásztor vezetésével egy lelkes csoport látogatott Bályokra, az elmúlt vasárnapi istentiszteletre.

A helybeliek már rég készültek a vendégek fogadására, ugyanis a vasárnapi hirdetések rendjén már sokszor elhangzott, hogy rövidesen vendégek érkeznek a bihari egyházmegyéhez tartozó, kies helyen fekvő település kis egyházközségéből. Feketeerdőn református templom épül, e nemes cél támogatása érdekében keresik fel a fogadó, támogató egyházközségeket. Lelkipásztoruk elmondása szerint minden hónapban meglátogatnak egy gyülekezetet, ahol ő igét hirdet, a kísérők pedig énekléssel szolgálnak a vendéglátóknak. Így történt most is, ez alkalommal a helybeli gyermekkórus is énekelt az ünnepségen. Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, ahol a bályoki nőszövetség és a presbitérium fogadta a vendégeket. A vasárnapi –erre az alkalomra –gyűjtött perselypénzt felajánlottáka feketeerdői templom építésére.