Fejlesztés, tanulás és játék

Fejlesztés, tanulás és játék

Szatmár megye – Vidám, tartalmas
időszakot tudhatnak maguk mögött a kaplonyi,
csanálosi, felsőbányai és
nagykárolyi plébániák
gyermekei, akik néhány napra birtokba
vették a szokondi ifjúsági
házat.


A Szatmári Római Katolikus
Püspökség ifjúsági
irodájának munkatársai
évrol évre Szokondon szervezik meg azt az
egyházmegyei tábort, ahová
szeretettel várnak minden kikapcsolódni
vágyó fiatalt. A tábor szervezoi a
kiscsoportos foglalkozásokon részt vevo
csapatokat, úgy alakították ki,
hogy a 8–10 gyerekbol és 2–3
plébánia fiataljaiból
összetevodo csapat gördülékenyen
együtt gondolkodhasson, versenyezhessen.


A tábor ugyanis, a szórakoztató
versenyekben és szabadidos
foglalkozásokban gazdag része mellett,
rendelkezett egy tematikus vázzal, ami egy
fejlodésen vezette végig a hét
során a gyerekeket. A táborozás
második napján, kedden,
képzeletben Filippibe érkeztek, és
egy történet meghallgatása
után kiscsoportokban beszélgettek Szent
Pál Filippiekhez írt levelébol
merítkezvén, szerdán Korintus,
csütörtökön pedig Efezus voltak
azok az állomások, amit a csoportok
feldolgoztak játék,
beszélgetés és ének
segítségével. A csoportvezetok
igyekeztek a gyerekeket úgy
irányítani, hogy ok maguk
építsék fel a Szent Páli
utat egy olyan környezetben, amely oket mint
aktív szereploket vonja be.


Erre szolgált már a hétfoi
témafelvezeto is, amikor a csoportvezetok
együtt, rövid eloadás keretében
bemutatták a gyerekeknek Saul damaszkuszi
útját és
megtérésének mozzanatát,
majd állomásonként
plakátokat készítettek
képekkel és a különbözo
mottókkal, például
„Ragyogjatok, mint csillagok a
mindenségben” (Fil. 2, 15); „A
szeretet jóságos” (Kor I. 13,4)
vagy „Mert kiválasztott minket obenne a
világ teremtése elott, hogy szentek
és szeplotelenek legyünk elotte a
szeretetben.” (Ef. 1, 4). A napi
másfél órás kiscsoportos
foglalkozás mellett a tábor lelki
programokat is nyújtott a reggeli és esti
imákkal, a szentmisével, de sok
játékra – foci- és
métabajnokságra, versenyekre,
számháborúra,
akadályversenyre – és tábori
foglalkozásra is sor került. A tábor
sikerességét egyértelmuen
bizonyítja, hogy az ötnapos
együttlét végén a gyerekek
nem csak a játékot, hanem minden
programot kedvencükként említettek.
A szokondi táborról egy kisfilmet is
megtekinthetnek a püspökség
ww.szatmariegyhazmegye.ro weboldalán,
tájékoztatott a Szatmári
Római Katolikus Egyházmegye
sajtóosztálya.